Aktualitātes


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti


Projekta iesniedzējs  papildus projekta pieteikumam iesniedz elektroniski informāciju (projektu konkursa sludinājumā norādītajā e-pastā) Projektu kartei "SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti".

Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. Forma pieejama šeit …

R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.

R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.

Visu projektu kopsavilkums 01.02.2018 skatāms šeit ...

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 01.02.2018 skatīt šeit ...

Lielās interesentu atsaucības dēļ, BDR Ludzas rajona partnerība organizētais seminārs „Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem 2018. gadā”, kas notiks 21.martā, tiek pārcelts uz citu norises vietu – tas notiks Ludzas Tautas namā, adrese: Ludza, Stacijas iela 41. 16.03.2018SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Ludza, informatīvā diena
13.03.2018

Nosaukums: Pārtikas mājražošanas attīstības iespējas Latvijas laukos
Norises vieta: "Piena krasts", Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu novads, LPKS "Viļāni"
Datums. 15.03.2018.

Lasīt vairāk ...


Seminārs „Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem 2018. gadā”
08.03.2018

BDR Ludzas rajona partnerība organizētais semināru cikls “Nodokļu izmaiņas 2018.gadā”. Seminārs „Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem 2018. gadā”.

Lasīt vairāk ...


Konkurss „Dižprojekts” – inovatīvi un ilgspējīgi risinājumi Latvijas lauku attīstībai un ekonomiskajai izaugsmei
02.03.2018

Dižošanās akcija - konkurss „Dižprojekts” notiek jau septīto reizi. Biedrība „Latvijas Lauku forums” konkursu organizē, lai popularizētu reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas projektos ar LEADER pieejas finansējuma atbalstu, iedrošinot Latvijas iedzīvotājus drosmīgam lēmumam – dzīvot un aktīvi darboties laukos. Konkursam tika pieteikti divdesmit četri projekti no visiem Latvijas reģioniem ar ko vietējie lepojas.

Lasīt vairāk ...


Realizēts projekts: "Stiglovas Romas katoļu baznīcas jumta un griestu konstrukciju remonts" Projekta Nr.16-01-AL34-A019.22.01-000001
26.02.2018

2017. gada nogalē tika pabeigti remontdarbi Stiglovas Svētā Krusta Pagodināšanas Romas katoļu baznīcā.

Lasīt vairāk ...


EURES seminārs jauniešiem – bezdarbniekiem / darba meklētājiem NVA Ludzas filiālē par karjeras un darba iespējām
07.02.2018

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2018 (10)   
2017 (49)   
2016 (17)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Raiņa iela 16- 418.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv