Aktualitātes


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti


Projekta iesniedzējs  papildus projekta pieteikumam iesniedz elektroniski informāciju (projektu konkursa sludinājumā norādītajā e-pastā) Projektu kartei "SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti".

Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. Forma pieejama šeit …

R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.

R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.

Visu projektu kopsavilkums 01.11.2017 skatāms šeit ...

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 01.11.2017 skatīt šeit ...

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 01.11.2017 skatīt šeit ... 

Seminārs „Kultūras organizāciju ieguldījums Latgales kultūrtelpas stiprināšanā” 17.01.2018

Kultūras ministrija š.g. 26. janvārī aicina piedalīties seminārā "Kultūras organizāciju ieguldījums Latgales kultūrtelpas stiprināšanā" Latgales vēstniecības "Gors" Mazajā zālē, Rēzeknē, Pils ielā 4.

Pasākuma mērķis ir apzināties Latgales kultūras resora kopīgos spēkus un potenciālu stiprākas Latgales kultūrtelpas veidošanā un atklāt nākotnes sadarbības iespēju ceļus starp dažādiem Latgales kultūras dzīves aktīvistiem.

Semināru atklās Kultūras ministre Dace Melbārde un Latgales reģiona attīstības aģentūras direktors Māris Bozovičs. Savā pieredzē dalīsies dažādu Latgales kultūras organizāciju un institūciju pārstāvji. Dalībnieku prezentācijām sekos paneļdiskusija, kuras laikā paredzēts pārrunāt jautājumus, kas skar Latgales reģiona kultūrpolitikas attīstību un iesaistīto pušu sadarbības iespējas.
Lai pieteiktu dalību seminārā, lūdzu, nosūtiet e-pastu: Karina.Priede@km.gov.lv līdz š.g. 25.janvārim.

Pielikumā  semināra programma ... skatīt tālāk LEADER DIŽPROJEKTS 2017 16.01.2018

Biedrība “Ludzas rajona partnerība” Dižprojektam 2017 izvirza BDR "Senpilsāta" projektu “Koka izstrādājumu rekonstrukcijas un restaurācijas darbnīcas izveidošana”.

Atbalstam projektu un spiežam "Patīk"!
https://www.facebook.com/laukuforums/photos/a.1557561650964883.1073741886.146634028724326/1564206823633699/?type=3&theater

Projekta apraksts skatīt šeit ...

NODOKĻU LIKMES UN CITA SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR NODOKĻIEM 2018. GADĀ 12.01.2018

 Lasīt tālāk ...

Informācijas avots: http://new.llkc.lv/ 

BDR Ludzas rajona partnerība organizē semināru 1.-4. kārtas projektu iesniedzējiem un nākošo kārtu potenciālajiem projektu iesniedzējiem 27.12.2017

Lasīt tālāk ... 

Ciblas novada amatierkolektīviem jauni tērpi 15.12.2017

Tuvojoties folkloras festivālam “Baltica”, Latvijas Dziesmu un deju svētkiem, kā arī citiem valstiski nozīmīgiem pasākumiem, Ciblas novadā apgūts ELFLA finansējums amatierkolektīvu tērpu izveidei un iegādei. Kopumā ar jauniem tērpiem šobrīd nodrošināti deviņi novada kolektīvi.

 SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Ludzas birojs rīko grupu konsultāciju mājražotājiem ar nosaukumu "Pārtikas mājražošanas attīstības iespējas Latvijas laukos" 14.12.2017

Norises vieta: Rēzekne, Dārzu iela 7a, 307. telpa.
Datums: 14.12.2017.
Programma: pielikumā
Arhīvs
2018 (3)   
2017 (48)   
2016 (17)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Raiņa iela 16- 418.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv