Aktualitātes


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti


Projekta iesniedzējs  papildus projekta pieteikumam iesniedz elektroniski informāciju (projektu konkursa sludinājumā norādītajā e-pastā) Projektu kartei "SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti".

Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. Forma pieejama šeit …

R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.

R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.

Visu projektu kopsavilkums 22.04.2017 skatāms šeit ...

25.04.2017

Biedrības "Ludzas rajona partnerība" paziņojums
Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.


Vairāk informācijas: http://www.ludzaspartneriba.lv/docs/1083/2017-dok/Pazinojums_3-karta_R1_20-04-2017.pdf24.04.2017

 

Lasīt vairāk ...

 


Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC) seminārs par atbalsta iespējām uzņēmējiem
12.04.2017

Laiks: 2017. gada 26. aprīlī no plkst.14.00 līdz 16.00
Vieta: Raiņa iela 16, Ludza (Ludzas novada pašvaldība, 3.stāva lielā zāle)

Lasīt vairāk ...


LLKC dibina Klientu konsultatīvo padomi
24.03.2017

Lai labāk izprastu lauksaimnieku un reģionu uzņēmēju problēmas un izaicinājumus, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) izveidojis Klientu konsultatīvo padomi. Tajā uz brīvprātības principiem darbosies LLKC klienti un biroju vadītāji no visiem novadiem.

Lasīt vairāk ...


BDR Ludzas rajona partnerība organizē seminārus potenciālajiem projektu iesniedzējiem
21.03.2017

Ciblas novadā- 28.marts
Ludzas novadā- 04.aprīlis
Kārsavas novadā- 06.aprīlis
Zilupes novadā- 11.aprīlis

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2017 (10)   
2016 (17)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Raiņa iela 16- 418.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv