Aktualitātes


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti


Projekta iesniedzējs  papildus projekta pieteikumam iesniedz elektroniski informāciju (projektu konkursa sludinājumā norādītajā e-pastā) Projektu kartei "SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti".

Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. Forma pieejama šeit …

R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.

R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.

Visu projektu kopsavilkums 22.04.2017 skatāms šeit ...

Par plūdos izpostīto lauksaimniecības platību pieteikšanu 21.09.2017

Lauksaimniekiem, kuru plūdos izpostītās lauksaimniecības platības ATRODAS ārkārtējās situācijas teritorijā Latgalē, Vidzemē un Sēlijā (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu, Zilupes, Alūksnes, Jēkabpils, Madonas, Lubānas, Gulbenes, Cesvaines, Varakļānu, Krustpils, Aknīstes un Salas novadi). Ārkārtējā situācija 29 novados izsludināta no 2017.gada 29. augusta līdz 2017. gada 30. novembrim.

Lasīt vairāk: http://www.zm.gov.lv/presei/par-pludos-izpostito-lauksaimniecibas-platibu-pieteiksanu?id=9022Tiek realizēts projekts "Stiglovas Romas katoļu baznīcas jumta un griestu konstrukciju remonts"
20.09.2017

Lasīt vairāk ...


Projektu prezentācijas
01.09.2017

21.augustā noslēdzās projektu pieņemšanas 4. kārta aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Lasīt vairāk ...


Kolēģi no četrām Dienvidpolijas partnerībām apmeklē Ludzas rajona partnerību 30.08.2017

Laikā no 22-24.augustam četru Polijas VRG pārstāvji apmeklēja Ludzas rajona partnerību. Vizītes laikā tika pārrunātas partnerību Stratēģijas, apskatīti LEADER pieejas projekti, panākta vienošanās par regulāru sadarbību.


Arhīvs
2017 (32)   
2016 (17)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Raiņa iela 16- 418.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv