Aktualitātes


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti


Projekta iesniedzējs  papildus projekta pieteikumam iesniedz elektroniski informāciju (projektu konkursa sludinājumā norādītajā e-pastā) Projektu kartei "SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti".

Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. Forma pieejama šeit …

R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.

R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.

Visu projektu kopsavilkums 22.04.2017 skatāms šeit ...

LEADER 16.10.2017ATBALSTS LAUKU JAUNIEŠIEM UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAI
11.10.2017

JA TEV IR BIZNESA IDEJA VAI VĒLIES TĀDU IEGŪT. JA ESI JAUNS VAI TOPOŠS UZŅĒMĒJS VECUMĀ NO 18 LĪDZ 40 GADIEM. TAD PIESAKI SAVU DALĪBU LATVIJAS LAUKU KONSULTĀCIJU UN IZGLĪTĪBAS CENTRA ORGANIZĒTĀS BEZMAKSAS MĀCĪBĀS. LAI APGŪTU NEPIECIEŠAMĀS ZINĀŠANAS UN PRASMES UZŅĒMĒJDARBĪBĀ UN IZSTRĀDĀTU BIZNESA PLĀNU. UN AR SAVU IDEJU STARTĒ KONKURSĀ „LAUKIEM BŪT!”, LAI CĪNĪTOS PAR NAUDAS BALVĀM IDEJAS REALIZĒŠANAI!

Lasīt vairāk ...


Zirgaudzētājs Roberts Škapars Zilupes novadā: “Zirgs ir pustonna mīlestības.”
25.09.2017

Latvijas iedvesmas stāstu vietnē TUESI.LV publicēts video par zirgaudzētāju Robertu Škaparu Zilupes novadā: https://tuesi.lv/pustonna-milestibas/ .

Lasīt vairāk ...


Par plūdos izpostīto lauksaimniecības platību pieteikšanu 21.09.2017

Lauksaimniekiem, kuru plūdos izpostītās lauksaimniecības platības ATRODAS ārkārtējās situācijas teritorijā Latgalē, Vidzemē un Sēlijā (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu, Zilupes, Alūksnes, Jēkabpils, Madonas, Lubānas, Gulbenes, Cesvaines, Varakļānu, Krustpils, Aknīstes un Salas novadi). Ārkārtējā situācija 29 novados izsludināta no 2017.gada 29. augusta līdz 2017. gada 30. novembrim.

Lasīt vairāk: http://www.zm.gov.lv/presei/par-pludos-izpostito-lauksaimniecibas-platibu-pieteiksanu?id=9022Tiek realizēts projekts "Stiglovas Romas katoļu baznīcas jumta un griestu konstrukciju remonts"
20.09.2017

Lasīt vairāk ...


Šobrīd uzņēmējiem pieejamais atbalsta apmērs - vairāk 400 miljoni eiro 15.09.2017

Skatīt vairāk ...

Arhīvs
2017 (35)   
2016 (17)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Raiņa iela 16- 418.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv