Aktualitātes


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti


Projekta iesniedzējs  papildus projekta pieteikumam iesniedz elektroniski informāciju (projektu konkursa sludinājumā norādītajā e-pastā) Projektu kartei "SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti".

Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. Forma pieejama šeit …

R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.

R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.

Visu projektu kopsavilkums 01.12.2019 skatāms šeit ...

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 17.02.2020. skatīt šeit ...

 

Laiks Laukiem! Ko Eiropa dara kaimiņmājā?
24.02.2020

Eiropas Komisijas kampaņas ietvaros “Mans reģions, mana Eiropa, mana nākotnē" biedrība “Latvijas Lauku forums" sadarbībā ar biedrību “Ludzas rajona partnerība” 2020.gada 21.februārī Ludzas novada Cirmas pagasta Dzerkaļos organizēja tikšanos ar projektu īstenotājiem un citiem interesentiem.

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts projekts "Cirmas ezera publiskās pludmales labiekārtošana"
20.02.2020

Cirmas pagasts ir viena no Ludzas novada administratīvajām teritorijām novada ziemeļrietumos, kuram vislielākā bagātība ir ezeri. Lielākais no tiem ir Cirmas ezers. Ezers ir tīrs, zivīm bagāts, ar smilšainām pludmalēm, ideāli piemērots atpūtai. Ezera karstos izveidoti vairāki atpūtas kompleksi un brīvdabu mājas ar telšu vietām un labiekārtotām pludmalēm. Taču brīvi pieejamu bezmaksas atpūtas vietu praktiski nav, jo zeme ap ezeru pārsvarā ir privātīpašums. Realizējot projektu, pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā “Pludmale” , kas atrodas Cirmas pagasta Tutānu ciemā, tiks izveidota atpūtas vieta ar brīvu piekļuvi ezeram.

Lasīt vairāk ...


Kampaņa „Mans reģions. Mana Eiropa. Mana nākotne” 18.02.2020

Biedrība Latvijas Lauku forums sadarbībā ar partnerībām organizē Eiropas Komisijas kampaņas "Mans reģions. Mana Eiropa. Mana nākotne". Šī kampaņa plānota ar mērķi popularizēt ES ieguldījumus un neformālā atmosfērā aicināt iedzīvotājus izzināt ES iespējas, popularizēt ES, atjaunot ticību tai un sniegtajām iespējām.
Vairāk informācijas: http://llf.partneribas.lv/archives/6233

Darba kārtība: (pielikumā)

Nesen esam pārkāpuši slieksni no 2019. uz 2020. gadu, tāpēc pienācis brīdis ar lepnumu atskatīties uz pērn paveikto un lepoties gan ar pašu, gan citu sasniegumiem
10.02.2020

Biedrības “Ludzas rajona partnerība” Dižprojekts 2019 ( projekts pabeigts 2019.gadā un uzsākta uzraudzība) ir “Lauku tūrismam izmantojama atpūtas kompleksa pārbūve, uzņēmuma esošā tūrisma pakalpojumu uzlabošanai”

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts projekts “ Aprīkojuma iegāde kvalitatīvas klientu aprūpes un rehabilitācijas nodrošināšanai sociālās aprūpes centrā “Ludza” ”
05.02.2020

Ludzas novada sociālās aprūpes centrs „Ludza” ir vienīgā ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāde Ludzas rajona partnerības teritorijā. Projektā tiks iegādāts aprīkojums, lai sniegtu sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus sociālajam atstumtības riskam pakļautiem Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadu iedzīvotājiem, īpaši vientuļajiem pensionāriem, invalīdiem un personām ar funkcionālajiem traucējumiem, kas izmanto Ludzas novada sociālās aprūpes centra „Ludza” pakalpojumus.

Lasīt vairāk ...


Seminārs “Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmējiem”
04.02.2020

Biedrība “Ludzas rajona partnerība” šī gada 25.februārī organizē semināru “Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmējiem”. Mērķauditorija - mazie uzņēmēji, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji (pašnodarbinātie, IK, ZS īpašnieki, grāmatveži, fiziskas personas, kas plāno uzsākt mazo uzņēmējdarbību).

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts projekts "Automašīnu stāvvietas laukuma izbūve Tautas ielā 1, Zilupē" 04.02.2020

Apstiprināts 6.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.2. ”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, projekta nosaukums "Automašīnu stāvvietas laukuma izbūve Tautas ielā 1, Zilupē", Nr. 19-01-AL34-A019.2201-000011,  projekta iesniedzējs Zilupes novada pašvaldība.

Projekta rezultātā tiks izveidots automašīnu stāvlaukums blakus pašvaldības iestādēm: Tautas namam, bibliotēkai, mūzikas un mākslas skolai, bērnu un jauniešu interešu centram, ģimenes ārstu praksēm.

Vairāk informācijas ...Apstiprināts projekts "Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas pareizticīgo baznīcas saglabāšana" 31.01.2020

Apstiprināts 6.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.2. ”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta nosaukums "Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas pareizticīgo baznīcas saglabāšana", Nr.19-01-AL34-A019.2201-000002,  projekta iesniedzējs Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas pareizticīgo draudze.

Projekta mērķis ir veicināt sakrālā kultūrvēsturiskā mantojuma- Kārsavas pareizticīgo baznīcas - krāšņa, krievu koka arhitektūras tradīcijās būvēta dievnama saglabāšanu, veicot baznīcas jumta seguma atjaunošanu un nodrošinot pieejamību sabiedrībai un efektīvāku sociālekonomisko izmantošanu.

Vairāk informācijas ...Realizēts pirmais 5. kārtas projekts "Tehnikas iegāde jauna pakalpojuma nodrošināšanai"
30.01.2020

Projekts realizēts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".

Lasīt vairāk ...


Seminārs “Lāzertehnoloģijas – inovatīvs instruments veiksmīgai uzņēmējdarbībai” 22.01.2020

24.01.2020. 15:00


Nosaukums: Seminārs “Lāzertehnoloģijas – inovatīvs instruments veiksmīgai uzņēmējdarbībai”
Vieta: Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115, RTA Inženieru fakultāte, 308. Konferenču zāle
Datums: 2020. gada 24. janvāris
Prezentācijas: 15:00 – 16:30
Ekskursija: 16:30-17:00
Individuālās konsultācijas: 17:00-18:00
Kontaktinformācija: +37129866371; antons.pacejs@rta.lv

Vairāk informācijas:
 https://www.rta.lv/uploads/source/events/2020/lazer/Final_Uznemums_RTA_IZI_24_01.pdfVasaras nometne ‘’Piedzīvojumu Daba’’
16.01.2020

Vasaras nometne "Piedzīvojumu Daba" pulcēs 32 jauniešus no 5 Eirōpas valstīm (Spānijas, Itālijas, Turcijas, Rumānijas un Latvijas), Latgalē pie Rāznas ezera, 2020 gada vasarā, jūlija mēnesī.

Lasīt vairāk ...


26.12.2019

Biedrība Ludzas rajona partnerība sveic projektu iesniedzējus, sadarbības partnerus un partnerības teritorijas iedzīvotājus!
Sveiciens starpteritoriālā projekta sadarbības partneriem!  


Arhīvs
2020 (11)   
2019 (52)   
2018 (35)   
2017 (49)   
2016 (17)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Raiņa iela 16- 419.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv