Aktualitātes
108735

Apstiprināts projekts "Tehnikas iegāde jauna pakalpojuma nodrošināšanai"
05.11.2019


Apstiprināts 5.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta nosaukums   „Tehnikas iegāde  jauna pakalpojuma nodrošināšanai” ,  Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000011,  projekta iesniedzējs  Zaļesjes un Pasienes pagastu zemnieku saimniecība "MĀRZEME". Realizējot projektu,  Zilupes novadā un parējā Ludzas rajona partnerības teritorijā tiks piedāvāts jauns pakalpojums – lauksaimniecības zemju, aizaugušo platību, trašu un meliorācijas grāvju attīrīšana no kokaugiem. Tas būs efektīvs apauguma noņemšanas pakalpojums, kas tiks veikts mehanizēti, neizmantojot roku darbu.


Vairāk informācijas ...
      Atpakaļ
Raiņa iela 16- 418.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv