Aktualitātes


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti


Projekta iesniedzējs  papildus projekta pieteikumam iesniedz elektroniski informāciju (projektu konkursa sludinājumā norādītajā e-pastā) Projektu kartei "SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti".

Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. Forma pieejama šeit …

R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.

R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.

Visu projektu kopsavilkums 01.11.2017 skatāms šeit ...

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 01.11.2017 skatīt šeit ...

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 01.11.2017 skatīt šeit ... 

Ciblas novada amatierkolektīviem jauni tērpi 15.12.2017

Tuvojoties folkloras festivālam “Baltica”, Latvijas Dziesmu un deju svētkiem, kā arī citiem valstiski nozīmīgiem pasākumiem, Ciblas novadā apgūts ELFLA finansējums amatierkolektīvu tērpu izveidei un iegādei. Kopumā ar jauniem tērpiem šobrīd nodrošināti deviņi novada kolektīvi.

 SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Ludzas birojs rīko grupu konsultāciju mājražotājiem ar nosaukumu "Pārtikas mājražošanas attīstības iespējas Latvijas laukos" 14.12.2017

Norises vieta: Rēzekne, Dārzu iela 7a, 307. telpa.
Datums: 14.12.2017.
Programma: pielikumā

LUDZAS PARTNERĪBA – NO KOKAPSTRĀDES LĪDZ SAKRĀLAJAM MANTOJUMAM 12.12.2017

Iznākusi 2017. gada decembra "Lauku Lapa", kurā ievietota informācija par biedrības "Ludzas rajona partnerība" darbību. 

  Raksts (pielikumā)

Informācijas avots:  Lauku Lapa <lauku.lapa@llkc.lv>

6.decembrī Rēzeknē notiks Latgales uzņēmēju kongress
04.12.2017

2017. gada 6 .decembrī 11:00 Latgales vēstniecībā GORS, Rēzeknē notiks Latgales uzņēmēju kongress “BIZNESA VIDE LATGALĒ”, ko rīko biedrība “Tautsaimnieks”

Lasīt vairāk ...


Kultūras zīme „Latviskais mantojums” iezīmē ceļu uz UNESCO
01.12.2017

30. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Rīgā, notika informatīvais seminārs „No kultūras zīmes “Latviskais mantojums” līdz UNESCO”, kura ietvaros tika pasniegtas kultūras zīmes “Latviskais mantojums” 16 lauku tūrisma uzņēmējiem. Starp tiem ir arī mūsu teritorijas pārstāvji: tāšu meistars Jurijs Ivanovs, Zilupes novads - par tradicionālas amata prasmes uzturēšanu - tāšu pīšanu un SIA "Latgalessmakovka.lv", Kārsavas novads - par latgaliešu dzēriena "šmakovka" tradīcijas uzturēšanu.

Lasīt vairāk ...


LATVIJAS BIOEKONOMIKAS FORUMS
28.11.2017

Lai gan Latvijā ir īstenotas daudzas iniciatīvas, kas saistītas ar bioekonomiku, bioekonomikas koncepts vietējiem attīstības veicinātājiem daudzkārt ir neskaidrs. Ziemas foruma mērķis ir radīt vienotu izpratni par koncepta būtību dažādām iesaistītajām pusēm, kuras ir ieinteresētas izmantot jauno pieeju lauku attīstībai. Līdzteku izpratnes veicināšanai, koncepta izpratne ļaus vietējo rīcības grupu pārstāvjiem izveidot sadarbības iniciatīvas, iekļaujot šo tēmu starpteritoriālu un starpvalstu projektos, atbilstoši savu teritoriju SVVA stratēģijām, piemēram, lai radītu jaunus uzņēmumus lauku teritorijās.

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2017 (47)   
2016 (17)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Raiņa iela 16- 418.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv