Aktualitātes


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti


Projekta iesniedzējs  papildus projekta pieteikumam iesniedz elektroniski informāciju (projektu konkursa sludinājumā norādītajā e-pastā) Projektu kartei "SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti".

Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. Forma pieejama šeit …

R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.

R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.

Visu projektu kopsavilkums 01.09.2018 skatāms šeit ...

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 01.09.2018 skatīt šeit ...

 
16.11.2018

 Piedalies aptaujā “Sniedz atbildi par iespējām lauku teritorijas attīstībai!”
08.11.2018

Valsts Lauku tīkla Sekretariāts ir uzsācis lauku teritoriju un mazo pilsētu iedzīvotāju viedokļa apzināšanu par lauku teritorijas attīstības iespējām, lai novērtētu sabiedrības iesaisti vietējās teritorijas attīstības procesos un noskaidrotu informētību par vietējo iniciatīvu, un LEADER pieeju.

Lasīt vairāk ...


Noslēgusies Starpteritoriālā sadarbības projekta “4xmāksla" trešā aktivitāte Apmācības – meistarklases «4xmāksla Ludzā - I»
31.10.2018

Ludzā, laika posmā no 2018. gada 22.-26.oktobrim, norisinājās apmācības un meistarklases, kur jaunas prasmes apguva projekta sadarbības partneru mākslas skolu pedagogi. Dalībnieki idejas smelties izbrauca pie BDR Ludzas rajona partnerība uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām, pilnveidoja kompetences lekcijās “Gaismas galdi, smilšu zīmējumi un kino” un “Par, ap un brendā/ zīmolā”. Lekcijas apmeklēt varēja jebkurš interesents, lai gūtu ieskatu par smilšu animācijas iespējām un brenda, zīmola nozīmi mārketingā un uzņēmuma atpazīstamībā. Aktivitātes nodrošināšanai tika iegādāti pamatlīdzekļi – Oforta prese, grafiskās planšetes un smilšu animācijas galdi.

Lasīt vairāk ...


Projekta „4xmāksla” aktivitātes Ludzā
25.10.2018

No 22.-26.oktobrim Ludzā notiek starpteritoriālā sadarbības projekta Nr. 18-00-A019.332-000004 “Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās” (akronīms: 4xmāksla) aktivitātes.

Lasīt vairāk ...


Starpteritoriālā sadarbības projekta “Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās” aktivitātes Ludzā
09.10.2018

Turpinās piecu partnerību - Saldus Rajona Attīstības Biedrības, partnerības - Madonas novada fonds, Ludzas rajona partnerības, Partnerības laukiem un jūrai un Kandavas partnerības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.3. "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" starpteritoriālais sadarbības projekts “Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās” (akronīms: 4xmāksla) .

Lasīt vairāk ...


TV sižeti par LEADER projektiem 12.09.2018

Pēc Zemkopības ministrijas iniciatīvas ir uzņemti video sižeti par īstenotiem LEADER pieejas projektiem. Viens no tiem ir par Ludzas rajona partnerības darbības teritorijā esošo uzņēmumu SIA „GeoProf”, kas īstenojis  LEADER  projektu „Mērniecība iekārtu un programmatūras iegāde esošā uzņēmuma pakalpojuma attīstības veicināšanai”. Lai  nodrošinātu izaugsmi un sasniegtu augstu produktivitāti, uzņēmuma instrumentu bāze tika papildināta ar modernajām tehnoloģijām.

Video:  https://youtu.be/I-ZBy3p1gCM 


Arhīvs
2018 (36)   
2017 (49)   
2016 (17)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Raiņa iela 16- 418.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv