Aktualitātes

2018

<--  1 2 ...  --> 


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti


Projekta iesniedzējs  papildus projekta pieteikumam iesniedz elektroniski informāciju (projektu konkursa sludinājumā norādītajā e-pastā) Projektu kartei "SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti".

Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. Forma pieejama šeit …

R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.

R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.

Visu projektu kopsavilkums 20.06.2018 skatāms šeit ...

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 23.05.2018 skatīt šeit ...

 
4xmāksla (Engure) 30.07.2018

Piecas partnerības - Saldus Rajona Attīstības Biedrība, partnerība- Madonas novada fonds, Ludzas rajona partnerībaPartnerība laukiem un jūrai un Kandavas partnerība sāka īstenot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)  Lauku attīstības programmas  2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.3. "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība"  starpteritoriālo sadarbības projektu  “Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās” (akronīms: 4xmāksla .

 

Lasīt tālāk...

Fotogaleriju skatīt šeit... Būs pieejams papildu finansiālais atbalsts attīstībai mazajām lauku saimniecībām, uzņēmumiem un zivsaimniecībām
30.07.2018

Otrdien, 24. jūlijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sadarbībā ar akciju sabiedrību “Attīstības finanšu institūcija Altum” (Altum) sagatavoto noteikumu projektu lauku uzņēmēju un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu piešķiršanas nosacījumiem.

Lasīt vairāk ...


LTRK projekta "Delbi 2" ietvaros aicina rezervēt datumu Latvijas-Igaunijas biznesa forumam 2018.
04.07.2018

Lasīt vairāk ...


Izmaiņas atbalsta saņemšanas nosacījumos vietējām rīcības grupām un atbalsta pretendentiem 08.06.2018

Otrdien, 5. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas vairākās valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta piešķiršanas kārtībās, kas paredz atbalstu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai. Izmaiņas atbalsta saņemšanas un projektu īstenošanas nosacījumos veiktas, lai uzlabotu vietējo rīcības grupu (VRG) sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanu.
Lasīt tālāk....


Informācijas avots : http://zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/ 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē semināru mājražotājiem: Pārtikas mājražošanas attīstības iespējas Latvijas laukos 01.06.2018

Norises vieta: Ciblas novads, Cibla, Muižas iela 1, Ciblas tautas nams.

Datums: 07.06.2018.

Semināra programma 

Izbraukuma semināri 29.05.2018

Biedrība "Ludzas rajona partnerība"  no 05.jūnija līdz 20. jūnijam organizē uzņēmējdarbības projektu pieredzes apmaiņas un uzraudzības seminārus.

Semināru grafiks, darba kārtība

Pieteikšanās semināram

Aicinām pieteikt lauku tūrisma uzņēmējus kultūras zīmei "Latviskais mantojums"
29.05.2018

Zīme tiek piešķirta tiem lauku tūrisma uzņēmējiem (izņemot valsts uz pašvaldību sektora pārstāvjus), kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras un sadzīves mantojumu, rādot to apmeklētājiem un nododot tālāk nākamajām paaudzēm.

Lasīt vairāk ...


Uzņēmēju dienas Latgalē 2018
25.05.2018

Uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar Latgales Plānošanas reģionu un Rēzeknes pilsētu aicina pieteikties uzņēmējus dalībai “Uzņēmēju dienas Latgalē 2018”, kas notiks 21. un 22. septembrī Latgales vēstniecībā “GORS”, Rēzeknē, Pils ielā 4.

Lasīt vairāk ...


SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Ludza rīko semināru: Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2018.gadā 24.05.2018

Norises vieta: Kārsavas novads, Malnava, Malnavas koledža
Datums. 28.05.2018 10.00
Grupas nr. 5Lu-S

Semināra programma 

BDR Ludzas rajona partnerība organizē video semināru “Aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem ilgtspējīgas uzņēmējdarbības veicināšanai" 11.05.2018

 Lasīt vairāk ...

Izgudrojumu un inovāciju festivāls Daugavpilī
27.04.2018

Daugavpils pilsētas dome sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāli organizē izgudrojumu un inovāciju festivālu “MINOX Latgale”, kurā ar saviem izgudrojumiem vai inovācijām tiek aicināts piedalīties ikviens interesents (bērni, skolēni, ģimenes, uzņēmēji).

Lasīt vairāk ...


AHHAA pavasara tūre pieturēs piecās pilsētās Latvijā! 25.04.2018

AHHAA pazīstamā tūre “Zinātne uz riteņiem” ceļos pa Latviju no 23.aprīļa līdz 4.maijam. Mūsu zinātnes busiņš piestās 24.aprīlī Jelgavā, 28.aprīlī Rēzeknē, 29.aprīlī Daugavpilī, 1.maijā Valmierā un 4.maijā izklaides parkā “Avārijas Brigāde”.

Lasīt tālāk:  
http://www.ahhaa.ee/kas-notiek/notikumu-kalendars/zinatneuzriteniem
Informācijas avots: http://www.ahhaa.ee 

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Ludza rīko informatīvo semināru Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2018.gadā 06.04.2018

Norises vieta: Ludzas novads, Ludzas novads, Ludza, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldības ēkas zālē.
Datums. 11.04.2018

Pielikumā semināra programma un informatīvais materiāls

Eiropas sociālo inovāciju konkurss 2018 - par iespēju radīšanu lokāli jauniešiem! 03.04.2018

Izsludināts Eiropas sociālo inovāciju konkurss 2018, kurā īpašs uzsvars šogad ir uz idejām un projektiem, kas vērsti uz jauniešu spējināšanu lokālā līmenī. Ideju konkursa 3 uzvarētāji saņems naudas balvu (50 000 eiro) biznesa attīstībai.

Eiropas sociālo inovāciju konkurss gaida pieteikumus līdz 27. aprīlim. Pieteikties konkursam var aizpildot pieteikuma anketu, kas atrodama ŠEIT.

Īss video par Eiropas sociālo inovāciju konkursu 2018:
https://www.youtube.com/watch?v=iyQ3hSaJNS8

Vairāk lasiet SUA mājaslapā: https://www.socialauznemejdarbiba.lv/aktualitates/2018/3/23/eiropas-socilo-inovciju-konkurss-2018-rethink-local
Un konkursa mājaslapā: http://eusic.challenges.org/ 

Seminārs Pārtikas mājražošanas attīstības iespējas Latvijas laukos
27.03.2018

4. aprīlī Kārsavas novada pašvaldības ēkā notiks Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra seminārs.

Lasīt vairāk ...


Zināmi konkursa “Laukiem būt!” 2018. gada uzvarētāji 27.03.2018

Idejām piepildīts un sirsnīgā sacensības garā aizvadīts konkursa “Laukiem būt! ” fināls. Uzvaras laurus konkursā, ko jau sesto gadu rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC), šoreiz plūca jaunieši no Latgales, Vidzemes un Zemgales.
Kategorijā - Nelauksaimniecības nozare (pakalpojumi)   2. vietu ieguvusi Linda Pastare no Ludzas - spēle LaserTag LATGALE (peintbola līdziniece). 

Lasīt tālāk: http://llkc.lv/lv/nozares/lauku-attistiba/zinami-konkursa-laukiem-2018-gada-uzvaretaji
Informācijas avots: http://llkc.lv 

Aptauja uzņēmējiem 23.03.2018

Aicinām piedalīties Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadu uzņēmējus Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra aptaujā par organizējamiem bezmaksas semināriem uzņēmējiem par dažādām ar biznesu saistītām tēmām. Par cik ir svarīgs katrs viedoklis par semināru saturu, to var paust aizpildot īsu aptaujas anketu tīmekļa vietnē līdz 26.martam:

https://docs.google.com/forms/d/1Z5bhhJ1jcckxPIlOqxREVj5VKHHUB7miLaGzPf1y8nM/edit?c=0&amp;w=1&amp;usp=mail_form_link

Lielās interesentu atsaucības dēļ, BDR Ludzas rajona partnerība organizētais seminārs „Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem 2018. gadā”, kas notiks 21.martā, tiek pārcelts uz citu norises vietu – tas notiks Ludzas Tautas namā, adrese: Ludza, Stacijas iela 41. 16.03.2018SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Ludza, informatīvā diena
13.03.2018

Nosaukums: Pārtikas mājražošanas attīstības iespējas Latvijas laukos
Norises vieta: "Piena krasts", Ornicāni, Viļānu pag., Viļānu novads, LPKS "Viļāni"
Datums. 15.03.2018.

Lasīt vairāk ...


Konkurss „Dižprojekts” – inovatīvi un ilgspējīgi risinājumi Latvijas lauku attīstībai un ekonomiskajai izaugsmei
02.03.2018

Dižošanās akcija - konkurss „Dižprojekts” notiek jau septīto reizi. Biedrība „Latvijas Lauku forums” konkursu organizē, lai popularizētu reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas projektos ar LEADER pieejas finansējuma atbalstu, iedrošinot Latvijas iedzīvotājus drosmīgam lēmumam – dzīvot un aktīvi darboties laukos. Konkursam tika pieteikti divdesmit četri projekti no visiem Latvijas reģioniem ar ko vietējie lepojas.

Lasīt vairāk ...


<--  1 2 ...  --> 
Arhīvs
2018 (26)   
2017 (49)   
2016 (17)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Raiņa iela 16- 418.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv