Aktualitātes


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti


Projekta iesniedzējs  papildus projekta pieteikumam iesniedz elektroniski informāciju (projektu konkursa sludinājumā norādītajā e-pastā) Projektu kartei "SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti".

Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. Forma pieejama šeit …

R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.

R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.

Visu projektu kopsavilkums 01.03.2019 skatāms šeit ...

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 01.06.2019 skatīt šeit ...

 
LEADER projektu konkursa 5.kārta noslēgta 11.07.2019

2019.gada 10. jūlijā biedrība “Ludzas rajona partnerība” ir noslēgusi projektu konkursa pieņemšanas 5. kārtu (10.06.2019.-10.07.2019.)  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" rīcībā   "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu".

Ir iesniegti 26 projekti ar kopējo publisko finansējumu EUR 1 090 373.61. Pieejamais finansējums EUR 686 532,90.

Iesniegto projektu prezentācijas datums - 19.07.2019. Ludzas novada domes 1.st.zāle, Raiņa iela 16a, Ludza, Ludzas novads. Fotokonkurss "DISCOVER ME! - 2019" ("ATKLĀJ MANI! - 2019")
05.07.2019

Fotogrāfiju iesniegšana līdz 1. oktobrim.

Lasīt vairāk ...


Folkloras draugu vakars "Rotā Saule" 05.07.2019

Ciblas Tautas nama un BDR "ILŽEŅA" organizētais pasākums, kurā tiks izmantoti projektā  “Tautas tērpu un mūzikas instrumentu iegāde folkloras kopas "Ilžeņa" dalībniekiem””, Nr.16-01-AL34- A019.2201-000022,  iegādātie tērpi un mūzikas instrumenti. 


 Jaunās lauku attīstības paradigmas iedzīvināšanai, jāspēcina vietējās iniciatīvas – secina Lauku kopienu parlamentā
04.07.2019

4. Latvijas Lauku kopienu parlamentā tika izstrādāta rezolūciju ar septiņiem galvenajiem virzieniem, kas būtu jāiekļauj visu līmeņu attīstības plānošanas dokumentos. Vairāk nekā 200 dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem apstiprina rezolūcijā ietverto, ka jāveicina izpratne par viedo kopienu veidošanu, jānodrošina pievilcīgi apstākļi dzīvošanai un uzņēmējdarbībai laukos, efektīvi un ilgtspējīgi jāizmanto vietējie resursi, jāpalielina iedzīvotāju un NVO ietekme pašvaldību lēmumos, plānojot publiskā finansējuma prioritātes, jāveido atbalsta programmas arī mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai un videi draudzīgas saimniekošanas principu ievērošanu.

Lasīt vairāk ...


Projekta “Ar cieņu par pārtiku” Uzaicinājums iesniegt projektu pieteikumus sabiedrības izpratnes veicināšanai par pārtikas atkritumu mazināšanu mājsaimniecībās
25.06.2019

Lasīt vairāk ...


21.06.2019

 


Arhīvs
2019 (23)   
2018 (35)   
2017 (49)   
2016 (17)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Raiņa iela 16- 418.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv