Projektu konkursi

2018

Projekta iesnieguma veidlapa (pašnovērtējuma kalkulators)

"Pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem "

Aktivitāte 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"
R1  Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
Šeit: http://vertesana.ludzaspartneriba.lv/public/index/1?hash=MROmk1AWU4o%3D

Aktivitāte 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"
R2  Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.
Šeit: http://vertesana.ludzaspartneriba.lv/public/index/2?hash=%2FL053GqCk%2FU%3D 


Aktivitāte 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"

R3  Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/ Digitālo tehnoloģiju prasmju izmantošanas iniciatīvas


4.kārtas (21.07.2017.-21.08.2017) projektu pieteikumu vērtēšanas rezultātu saraksts
01.02.2018

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2019 (4)   
2018 (1)   
2017 (4)   
2016 (2)   
2011 (2)   
2010 (3)   
Raiņa iela 16- 419.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv