Aktualitātes
123119

Apstiprināts 10.kārtas projekts “Rotaļu laukuma atjaunošana Ņukšu pagastā”, Nr. 22-01-AL34-A019.2201-000003
29.03.2022


        Projekta mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti Ludzas novada Ņukšu pagasta bērniem un jauniešiem, nodrošinot lietderīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu un veicinot veselīga dzīvesveida iespējas.

        Projektu īstenos Ludzas novada pašvaldība.

        Ņukši atrodas 10 km attālumā no Ludzas. Esošais rotaļu laukums ir daļēji novecojis, funkcionāli ir piemērots jaunāka vecuma bērniem, nav paredzēts jauniešu atpūtai un vingrošanai. Tajā atrodas daļēji bojātas koka konstrukcijas, kas vairs nav drošas, estētiski nav pievilcīgas un neatbilst mūsdienu prasībām. Alternatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju Ņukšu pagastā nav. Lai risinātu šo problēmu, projekta ietvaros ir plānots atjaunot esošo rotaļu laukumu, papildinot to ar mūsdienīgām, vizuāli pievilcīgām, dažādiem vecumposmiem piemērotām konstrukcijām. Konstrukcijas tiks iebetonētas, nodrošinot ilglaicīgu pastāvēšanu.   

    Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības “Ludzas rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam pasākumā “ Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 90% (26887,91 EUR ).


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības “Ludzas rajona partnerība” mājaslapā: https://ludzaspartneriba.lv

 

 

 
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv