Aktualitātes
108735

Apstiprināts projekts "Tehnikas iegāde jauna pakalpojuma nodrošināšanai"
05.11.2019Projekta nosaukums, identifikācijas Nr

„ Tehnikas iegāde jauna pakalpojuma nodrošināšanai”, 

Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000011

Īstenošanas vieta,

laiks

Ploski, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, LV-5751;

Laika periods no 01.12.2019 – 30.11.2020. 

Mērķis

Projekta vispārējais mērķis ir iegādāties apauguma noņemšanas tehniku, ar iespēju radīt jaunu pakalpojumu – zemju attīrīšanu no kokaugiem, kļūt par konkurētspējīgu un pieprasītu pakalpojumu sniedzēju Ludzas rajona partnerības teritorijā. 

Galvenās aktivitātes

Projekta galvenās aktivitātes:

1) iegādāties jaunu tehniku: meža piekabe ar hiodromanipulatoru un kniebējgalva;

2) sniegt jaunu pakalpojumu - zemju attīrīšanu no kokiem un krūmiem;

3) pieņemt darba jaunu darbinieku – traktortehnikas vadītāju; 

4) nodrošināt projekta publicitāti;

5) sagatavot un iesniegt LADā projekta atskaites.

Rezultatīvie rādītāji

Projekta rezultatīvie rādītāji:

1) iegādāta jauna tehnika: meža piekabe ar hiodromanipulatoru un kniebējgalva;

2) uzsākts sniegt jaunu pakalpojumu - zemju attīrīšanu no kokiem un krūmiem;

3) radīta 1 jauna darba vieta – pieņemts darbā traktortehnikas vadītājs; 

4) nodrošināta projekta publicitāte;

5) pēc projekta īstenošanas sasniegts jaunās nozares neto apgrozījums – 9000 EUR, kas ir 30% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas; 

6) sagatavotas un iesniegtas LADā projekta atskaites.

Budžets (EUR)

t.sk.: ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

28 860,00 EUR

20 202,00 EUR

8 658,00 EUR

Projekta iesniedzējs, Kontaktinformācija

ZS Mārzeme, Romans Marčenoks

tālr.nr. 26163296, e-pasts: romansq1@inbox.lv Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Raiņa iela 16- 419.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv