Aktualitātes
117215

Apstiprināts projekts “Iedzīvotāju energoresursu pašpietiekamības nodrošināšana topošajā Ludzas novadā”, projekta numurs 21-01-AL34-A019.2101-000004
21.06.2021


Projekta ietvaros tiks iegādāta meža piekabe, ar kuru ir paredzēts sniegt pakalpojumus vietējiem meža īpašniekiem, ir paredzēts sniegt mežistrādes pakalpojumus, mazvērtīgo, pāraugušo mežaudžu nomaiņu, aizvietojot tās ar jaunaudzēm, meža kopšanas, retināšanas pakalpojumus.

Piekabi ir paredzēts izmantot arī apauguma novākšanai meliorācijas sistēmās, tādejādi palielinot meliorācijas sistēmu darbības efektivitāti, samazinot plūdu un pārpurvošanās riskus lauksaimniecības un meža zemēs, kas rezultātā pozitīvi ietekmēs arī klimata pārmaiņas, jo tiks mazināta oglekļa un emisiju rašanās, kas rodas pūšanas rezultātā.

Projektu īstenos  SIA Reits,  kuras pamatdarbības veids ir lauksaimniecības produkcijas ražošana. Saimniecības nodarbojas arī ar gaļas liellopu audzēšanu.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības “Ludzas rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam pasākumā “ Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 70% (15869,00EUR ).


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības “Ludzas rajona partnerība” mājaslapā: https://ludzaspartneriba.lv

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv