Aktualitātes
114483

Apstiprināts projekts “Ūdens atrakciju parkam nepieciešamo pamatlīdzekļu iegāde, uzņēmējdarbības uzsākšanas nodrošināšanai”
15.10.2020


Projekta “Ūdens atrakciju parkam nepieciešamo pamatlīdzekļu iegāde, uzņēmējdarbības uzsākšanas nodrošināšanai” īstermiņa mērķis ir veikt ieguldījumus uzņēmumā, nodrošinot uzņēmuma iespējamu turpmāku attīstību un konkurētspējas paaugstināšanu. Uzņēmuma ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu sava uzņēmuma attīstību un rentablu tā darbību, nodrošināt  stabilu uzņēmuma ekonomisko darbības rādītāju un konkurētspējas palielināšanu.

Projektā tiks iegādāti ūdens atrakciju parkam nepieciešamie pamatlīdzekļi (piepūšamais ūdens atrakciju parks, laivas, laipa uz pontoniem), tādējādi uzsākot uzņēmējdarbību aktīvā tūrisma nozarē.

Projektu īstenos Edgars Trumulis, kas uzsākot projekta realizāciju, plāno dibināt uzņēmumu (SIA), kas tiks reģistrēts komercreģistrā.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības “Ludzas rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam pasākumā “ Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 70% (16198.00 EUR).


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības “Ludzas rajona partnerība” mājaslapā: https://ludzaspartneriba.lv

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv