Aktualitātes


25.04.2017


Biedrības "Ludzas rajona partnerība" paziņojums
Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.


Vairāk informācijas: http://www.ludzaspartneriba.lv/docs/1083/2017-dok/Pazinojums_3-karta_R1_20-04-2017.pdf
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv