Aktualitātes
118122

Iespējas uzņēmumiem sākot ar vienu nodarbināto uz darba līguma pamata darba aizsardzības jautājumos
28.09.2021


Valsts darba inspekcija Eiropas Sociālā fonda projekta "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" (Nr.7.3.1.0/16/I/001) ietvaros piedāvā mikrouzņēmumam, mazajam un vidējam uzņēmumam, kurā strādā līdz 249 darbiniekiem un kurš darbojas bīstamajā nozarē, (piemēram, lauksaimniecībā, pārtikas ražošanā, kokapstrādē, būvniecībā, transporta un citās nozarēs) pieteikties konsultatīvajam atbalstam, lai praktiski (procesuāli un organizatoriski) ieviestu darba aizsardzības prasības uzņēmumā. Ar minētā projekta palīdzību līdz 2023.gada 31.decembrim atbalsts tiks sniegts 4700 uzņēmumiem.

Uzņēmumiem ir iespēja pieteikties atbalsta saņemšanai darba vides iekšējās uzraudzības dokumentācijas izstrādei, laboratorisko mērījumu saņemšanai (līdz 500 eiro) un darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācībām.

Visa informācija par ESF atbalsta saņemšanas nosacījumiem uzņēmumiem, kuri darbojas bīstamajā nozarē ir pieejama interneta adresē - http://www.vdi.gov.lv/lv/projekti/esf/planosanas-periods-2014-2020/atbalsts-darba-devejiem/


Video. Atbalsts darba devējiem darba aizsardzības jautājumos.


Jautājumu gadījumā par ESF atbalsta saņemšanu lūdzam sazināties ar Latgales reģionālās Valsts darba inspekcijas vecāko inspektori Anitu Dudniku, e-pasts: anita.dudnika@vdi.gov.lv, t. - 27891464.
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv