Aktualitātes
114971

Konkursa ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2020’’ nominācijas “Sociāli atbildīgs uzņēmums” balva piešķirta Maritai Joņinai
24.11.2020


Šī gada oktobrī Latgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centrs bija izsludinājis konkursu ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2020’’, lai apzinātu un godinātu Latgales plānošanas reģiona teritorijā strādājošus uzņēmējus, kuri aktīvi darbojas savā nozarē un sekmē uzņēmējdarbības vides attīstību Latgalē.  Konkursā, kas norisinās jau sesto gadu, tika paredzētas 7 nominācijās: gada amatnieks/mājražotājs,  jaunais tūrisma pakalpojumu sniedzējs, gada uzņēmīgākais reemigrants Latgalē, gada inovācija, gada jaunais komersants un gada sociāli atbildīgs uzņēmums. Šim konkursam nominantus varēja pieteikt Latgales reģiona iedzīvotāji un organizācijas. Biedrība “Ludzas rajona partnerība” nominācijai “Sociāli atbildīgs uzņēmums” izvirzīja Maritu Joņinu.

Marita Joņina darbojās vairākās jomās. Galvenās ir fizioterapeita prakse un ogu, galvenokārt zemeņu audzēšana. Fizioterapeites prakse ir reģistrēta 2017. gada oktobrī. Patreiz tiek sniegti fizioterapijas, ārstnieciskās masāžas, teipošanas, Tens terapijas pakalpojumi dažādām iedzīvotāju vecumu grupām. Papildus tiek veikti arī spa masāžu pakalpojumi. Savas darbības paplašināšanai un sniedzamo pakalpojumu uzlabošanai, Maritai Joninai ir realizācijā LEADER projekts  „Slinga terapijas pakalpojuma un ķermeņa masas analīzes pakalpojuma ieviešana un attīstīšana Ludzas partnerības teritorijā”, kurš guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības “Ludzas rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam pasākumā “ Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Realizējot projektu tiks iegādāts slinga terapijas aprīkojums un ķermeņa masas analizators. Iegādātās iekārtas palīdzēs būtiski uzlabot iedzīvotāju veselības stāvokli.

Starp izvirzītajiem pretendentiem, nominācijas balva tika pasniegta  Maritai Joņinai.


Apsveicam Maritu Joņinu ar saņemto nomināciju  “Sociāli atbildīgs uzņēmums”!


Vairāk informācijas:
https://lpr.gov.lv/lv/2020/zinami-latgales-regiona-uznemeju-gada-balva-2020-laureati/#.X7y0nE2m3Vg
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv