Aktualitātes
124070

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis 10.kārtas projektu “ Puspiekabes iegāde šķembu pārvadāšanai Salnavas pagasta zemnieku saimniecības “LIEPAS” saimnieciskās darbības paplašināšanai”, projekta Nr. 22-01-AL34-A019.2101-000007
22.04.2022


      Projekta mērķis ir iegādājoties šķembu pārvadāšanai piemērotu puspiekabi un uzsākot piedāvāt šķembu pārvadāšanas pakalpojumus, attīstīt jaunu uzņēmējdarbības modeli, nodrošinot efektīvu zemnieku saimniecības saimniecisko darbību visa gada garumā, kā arī kāpinot apgrozījumu un radot jaunu darbavietu, paaugstināt vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.
     
      Projektu īstenos Salnavas pagasta zemnieku saimniecība "LIEPAS". Saimniecība specializējas graudkopībā. Papildus graudkopībai, saimniecība dažkārt nelielos apjomos sniedz arī lauksaimniecības tehnikas pakalpojumus.

      Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības “Ludzas rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam pasākumā “ Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 70% (22104,85 EUR ).

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības “Ludzas rajona partnerība” mājaslapā: https://ludzaspartneriba.lv

Līdz 30. aprīlim turpinās projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"
R1  Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.


Vairāk informācijas: https://ludzaspartneriba.lv/aktualitates/turpinas-nepartraukta-karta-projektu-iesniegumu-pienemsana-aktivitate-quotvietejas-ekonomikas-stipri?gads=2022&pp=
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv