Aktualitātes
116585

Realizēts projekts “Kokapstrāde ar CNC apstrādes centru”, projekta Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000007
20.04.2021


Projekts realizēts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".

Projekta iesniedzējs Jānis Potašs, kas darbosies kā pašnodarbināta persona.

Projekta īstermiņa mērķis - iegadāties CNC darbgaldu un uzsākt koka suvenīru izgatavošanu un kokapstrādes pakalpojumu sniegšanu. Iekārtu lielākais pluss: apstrādes ātrums, precizitāte, multifunkcionalitāte. Iekārta ir paredzēta dažāda kokmateriāla apstrādei. Tā spēs veikt frēzēšanas, urbšanas, griešanas, gravēšanas darbus. Pateicoties CNC apstrādes centra multifunkcionalitātei ir iespējams ražot kvalitatīvus galaproduktus, neizmantojot ārpakalpojumus. Klientiem tiks piedāvāti dažādi kokapstrādes pakalpojumi un dažādi koka izstrādājumi.

Projekta ilgtermiņa mērķis - ar laiku attīstīt saimniecisko darbību, paplašinot koka izstrādājumu sortimentu un sniegto pakalpojumu klāstu.


Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv