Aktualitātes
116656

Realizēts projekts “Meža frēzes iegāde jauna pakalpojuma nodrošināšanai”, projekta Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000023
27.04.2021


Projekts realizēts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".

Projekta iesniedzējs IK ANKO LAUKI. Galvenā uzņēmuma pamatnozare ir graudkopība.

Projekta mērķis ir iegādāties meža frēzi un uzsākt jauna pakalpojuma sniegšanu Ludzas rajona partnerības teritorijā- lauksaimniecībā izmantojamo zemu attīrīšanu no krūmājiem un celmiem, kas ļautu pakalpojuma saņēmējiem paplašināt savas lauksaimniecībā izmantojamo zemju platības, neiegādājoties jaunus īpašumus.

Meža frēzes iegāde un izmantošana sekmēs lauksaimniecībā izmantojamo zemju kvalitātes uzlabošanos. Frēzējot tiek sajaukti, sairdināti un sadrupināti augsnes horizonti, kā arī nogrieztas nezāles, sasmalcināti krūmi un safrēzēti celmi, un augsne ir sagatavota sējai vai stādīšanai. Veicot augsnes frēzēšanu, augsnes tiks pasargātas no ūdens vai vēja erozijas, vai apaugšanas ar krūmiem.

Realizējot projektu Ludzas rajona partnerības teritorijā, būs iespējas saņemt jaunu pakalpojumu- augsnes apstrādi ar meža frēzi, kas nozīmē, ka lauksaimniecībā izmantojamās zemju platības, kuras ir aizaugušas ar krūmiem, vai palikuši celmi pēc koku vai krūmu izgriešanas, varēs apstrādāt ar meža frēzi, kas sasmalcinās krūmus un celmus, lai varētu veikt lauksaimniecībā izmantojamo zemju platību aršanu un izmantot aizaugušās zemes platības lauksaimnieciskajā ražošanā.Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv