Aktualitātes
126619

Zemnieku saimniecība “Granti” realizējusi LEADER pieejas projektu.
19.10.2022


      Realizēts LEADER projekts “Pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem un uzņēmējiem lielgabarīta kravu un tehnikas pārvadāšanā”. Projekts tika iesniegts Lauku atbalsta dienesta EPS ( E-pieteikšanās sistēmā) vērtēšanai biedrībai "Ludzas rajona partnerība" 2022.gada 23.jūlijā  projektu konkursu 10.kārtā.

      Projektu realizē zemnieku saimniecība “Granti”.

      Tiek piedāvāts jauns pakalpojuma veids- lielgabarīta kravu un tehnikas pārvadāšana. Dažādu kravu pārvadājums iespējams līdz 24 tonnām, maksimālais kravu platums 4 metri.  Minētais pakalpojums dod iespēju uzņēmējiem veikt smagsvara tehnikas un celtniecības materiālu transportēšanu līdz lauku apvidos esošiem objektiem, arī ierobežotu ceļu apstākļos. Privatpersonām un uzņēmumiem ir iespēja veikt bojātās tehnikas transportēšanu no lauka līdz remonta vietai.

       Informācija par projektu visā uzraudzības laikā (29.08.2022 - 31.12.2027) tiks apkopota sadaļā "Projektu publicitāte"  https://saite.lv/kFx  .

       Zemnieku saimniecības piedāvātie pakalpojumi: https://saite.lv/KXq

       Aktuāla informācija par ZS “Granti” sniedzamajiem pakalpojumiem-  https://www.facebook.com/profile.php?id=100077181300051

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

 

 
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv