Aktualitātes

2016


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam un pārejas perioda 2021.-2022. gadam izpildes projekti.  
 Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. 
 
 R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
 
 R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.
 

Visu projektu kopsavilkums.

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu” (2.,3.,5.,7., 8.,9.,10.,11. kārta) skatāms šeit ... 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ” (1.,4.,6.,10., 11. kārta) skatāms šeit ...  

 

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 21.05.2024 

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu”,skatāms šeit... 

 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ”, skatāms šeit...

 


Ir publicēta ES programmas "Eiropa pilsoņiem" (2014-2020) decembra ziņu lapa
19.12.2016

Lasīt vairāk ...


Latgales tūrisma konference “Panākumu atslēga mūsu pašu rokās”
29.11.2016

Šī gada 2. decembrī, plkst. 10.00, Ludzas Tautas namā notiks Latgales tūrisma konference “Panākumu atslēga mūsu pašu rokās”.

Lasīt vairāk ...


Ekonomikas ministrija un žurnāls "Būvinženieris" izsludina fotokonkursu "Energoefektivitāte mums apkārt", aicinot ikvienu Latvijas iedzīvotāju dalīties ar fotogrāfijām, kurās fiksēta energoefektivitāte jebkādos tās aspektos.
16.09.2016

Žurnāla "Būvinženieris" galvenā redaktore Mārīte Šperberga: "Fotogrāfija ir tīši vai netīši noķerts mirklis, ko apturam, lai kādu brīdi to pagarinātu un iegūtu sev. Tā ir iespēja paturēt vai paildzināt prieku, izbrīnu, neizprati vai pat sašutumu. Ikdienā ik uz soļa redzam energoefektivitāti vai tieši otrādi, mūsu neprasmi izmantot tik daudzās iespējas un tās lietot. Tāpēc apturiet šos mirkļus, kuri ataino jūsu prieku vai izbrīnu un dalieties ar tiem. Aicinu ikvienu piedalīties fotokonkursā, tādā veidā mudinot arī citus dzīvot energoefektīvāk un kvalitatīvāk!"

Lasīt vairāk ...


Labdien, eLPA biedri
16.09.2016

No Baltijas jūras valstu padomes Sekretariāta esam saņēmuši uzaicinājumu jaunajiem žurnālistiem ( līdz 30 gadiem) pieteikties uz semināru Solidaritātes Akadēmijā "Baltijas jūras jauniešu dialogs 2016" š.g.13.-20. novembrī Gdaņska un Kaļiņingradā. Ceļa un uzturēšanas izdevumi tiek segti.

Lasīt vairāk ...


Zemkopības ministrija veikusi grozījumus noteikumos Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” īstenošanai, precizējot atbalsta saņemšanas nosacījumus, iesniedzamos dokumentus, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un projekta īstenošanas nosacījumus
10.09.2016

Grozījumi stājas spēkā ar 13.08.2016

Lasīt vairāk ...


Aicinām Latgales reģiona jauniešus no jaunatnes padomēm un jauniešu iniciatīvu grupām piedalīties apmācībās “LĪDERIS LĪDZDALĪBAI” par politiskās līdzdalības iespējām un līderu spēju attīstību
09.09.2016

Apmācības notiks: no 2016. gada 30.septembra līdz 2. oktobrim, atpūtas kompleksā „Ezerkrasti”, Latgales reģionā, Rēzeknes novadā, Čornajas pagastā, Dukstigalā (www.raznasezerkrasti.lv)

Lasīt vairāk ...


Biedrība „Ludzas rajona partnerība” piedalās „LEADER TNC Fair 2016”
08.09.2016

No 2016.gada 24.augusta līdz 26.augustam Igaunijas pilsētā Jäneda norisinājās Igaunijas lauku tīkla rīkotais pasākums „LEADER TNC Fair 2016”, kurā piedalījās arī biedrības „Ludzas rajona partnerība” trīs pārstāvji.

Lasīt vairāk ...


Aicinām esošos un topošos Latgales uzņēmējus uz trešo Latvijas Lauku eksporta klubu tikšanos
23.08.2016

Aicinām esošos un topošos Latgales uzņēmējus uz trešo Latvijas Lauku eksporta klubu tikšanos otrdien, 23.augustā, plkst. 15.00 Rēzeknes novada domes Kamīnzālē (4.stāvā, Atbrīvošanas alejā 95A). Šīs tikšanās tēma: loģistika, interneta mārketings un mājaslapas lauku uzņēmējdarbībai, ekotūrisms.

Lasīt vairāk ...


Noslēgusies projektu konkursu 1. un 2. kārta
15.08.2016

Biedrības "Ludzas rajona partnerība" padome ar 26.jūlija sēdes balsojumu devusi savas garantijas 33 projektu realizācijai. Tālāk tie tiks izvērtēti Lauku atbalsta dienestā.

Lasīt vairāk ...


Latgales plānošanas reģions š.g. 13.augustā no pl. 10.00 līdz 19.00 aicina apmeklēt Latgales dienu Rīgā, Jēkaba laukumā.
12.08.2016

Latgales dienā Rīgā viesus gaida Latgales Tematisko ciemu programma ar ceļojošo tirgu, amatnieku darbošanos, latgaliešu mūziku un jautrām dejām. Šogad skanēs arī mūzika no populārām latgaliešu filmām, un sevi prezentēs Zilupes filmu ciems.

Lasīt vairāk ...


EPS lietotājus aicinām izmantot iespēju iesniegt projektu pieteikumus elektroniski EPS sistēmā
27.06.2016

Lasīt vairāk ...


Biedrība „Ludzas rajona partnerība” izsludina iepirkuma procedūru „Biroja tehnikas piegāde ar uzstādīšanu (instalētas programmas)” (iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. LRP/2016/01/IP)
20.06.2016

Iepirkuma priekšmets: biroja tehnikas piegāde ar uzstādīšanu (instalētas programmas).

Lasīt vairāk ...


Mācību seminārs vietējām rīcības grupām „Pavasara lauku forums 2016”
06.06.2016

20.maijā biedrības „Ludzas rajona partnerība” darbinieki piedalījās Latvijas lauku foruma organizētajā mācību seminārā „Pavasara lauku forums 2016”. Seminārs norisinājās Salaspils Nacionālā botāniskā dārza oranžērijā.

Lasīt vairāk ...


Biedrība Ludzas rajona partnerība izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu 29.04.2016

Ludzas rajona partnerība
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršana atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā lauku attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas
Projekta iesnieguma veidlapa M1/R1 - uzņēmējdarbības projektiem - skatīt
Paraugs projekta iesnieguma aizpildīšanai aktivitātei "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" (1.pielikums MK 13.10.2015. noteikumiem Nr.590) - skatīt


Ludzas rajona partnerība
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršana atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā lauku attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas
Projekta iesnieguma veidlapa M2/R2- sabiedriskā labuma projektiem - skatīt
Paraugs projekta iesnieguma aizpildīšanai aktivitātei "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" (2.pielikums MK 13.10.2015. noteikumiem Nr.590) - skatīt

MK noteikumi Nr. 590 - skatīt


Palīgs E-pieteikšanās sistēmas lietotājam sadaļā „Projektveidīgie pasākumi” 2014.-2020. plānošanas perioda LEADER pasākumiem - skatīt

Papildinformācija projekta īstenošanā - skatīt

Sarindoto pieteikumu saraksts:
Rīcība R1 „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu ” sarindoto pieteikumu saraksts (Pielikumā)

Rīcība R2  „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” sarindoto pieteikumu saraksts (Pielikumā)BDR Ludzas rajona partnerība organizē seminārus potenciālajiem projektu iesniedzējiem
21.04.2016

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršana atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā lauku attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

Lasīt vairāk ...


Gaidīsim svētā Jura dienā 23.aprīlī, Līdumniekos 1.daļa 9.00 - 13.00
20.04.2016

Lasīt vairāk ...


Latgales uzņēmējdarbības centra seminārs par finanšu atbalsta instrumentiem uzņēmējiem
18.04.2016

Laiks: 2016. gada 27. aprīlī no plkst.10.00-14.00
Vieta: Raiņa iela 16, Ludza (Ludzas novada pašvaldība, 3.stāva zāle)

Lasīt vairāk ...


Aicinām piedalīties Latgales reģiona jaunatnes darbinieku mācībām par mentoringu „SOLIS KOPĀ” 01.04.2016

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2024 (22)   
2023 (17)   
2022 (95)   
2021 (105)   
2020 (69)   
2019 (51)   
2018 (35)   
2017 (49)   
2016 (18)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv