Aktualitātes

2019

<--  1 2 3 ...  --> 


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam un pārejas perioda 2021.-2022. gadam izpildes projekti.  
 Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. 
 
 R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
 
 R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.
 

Visu projektu kopsavilkums.

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu” (2.,3.,5.,7., 8.,9.,10.,11. kārta) skatāms šeit ... 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ” (1.,4.,6.,10., 11. kārta) skatāms šeit ...  

 

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 21.05.2024 

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu”,skatāms šeit... 

 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ”, skatāms šeit...

 


26.12.2019

Biedrība Ludzas rajona partnerība sveic projektu iesniedzējus, sadarbības partnerus un partnerības teritorijas iedzīvotājus!
Sveiciens starpteritoriālā projekta sadarbības partneriem!  Projekts “Eiropas mazo pilsētu debašu tīkls”
12.12.2019

No 5.-7. decembrim biedrības “Ludzas rajona partnerība” pārstāvji piedalījās starptautiskā sadarbības projekta "Small Towns European Debates Network" #STEDNET (Eiropas mazo pilsētu debašu tīkls) atklāšanas konferencē Pregradas pilsētā, Horvātijā. Trīs dienu sanāksmē partneri no Latvijas, Igaunijas, Francijas, Slovēnijas un Bosnijas un Hercegovinas diskutēja par to, kā digitālās tehnoloģijas var uzlabot sabiedriskos pakalpojumus un dzīves un biznesa kvalitāti mazajās pilsētās.

Lasīt vairāk ...


Aptauja par informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) un digitālo tehnoloģiju lietošanu 29.11.2019

Starptautiskā sadarbības projekta "Small Towns European Debates Network" (Eiropas mazo pilsētu debašu tīkls), ES programmā „Eiropa pilsoņiem” ietvaros tiek veikta aptauja Ludzas VRG teritorijā.
Projektu īsteno 5 Eiropas valstu partneri: no Latvijas, Slovēnijas, Francijas, Igaunijas, Bosnijas un Hercegovinas. Latviju projektā pārstāv biedrība “Ludzas rajona partnerība” .
Aptaujas mērķis ir noskaidrot, kā digitālās tehnoloģijas uzlabo sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, iedzīvotāju un uzņēmējdarbības veicēju dzīves kvalitāti mazajās pilsētās".
Anketas aizpildīšana aizņems aptuveni 7 minūtes. Visi sniegtie dati ir konfidenciāli un tiks analizēti tikai apkopotā veidā.

Aptaujas anketa: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8FFnfaOnxniIe5oULQLkg4fuGfubrK7vOvnZjWem63Jw2WA/viewformOforta preses, grafisko planšetu komplekta un smilšu galdu izmantošana J.Soikāna Ludzas mākslas skolā 2019.gadā 26.11.2019

Starpteritoriālā sadarbības projekta “Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās”, akronīms “4xmāksla”, projekta Nr. 18-00-A019.332-000004, J.Soikāna Ludzas mākslas skola iegādājās pamatlīdzekļus: Oforta presi JS-60, grafisko planšetu komplektu, desmit smilšu animācijas galdus.

Lasīt vairāk ...

Apstiprināts projekts „Malkas sagatavošanas tehnikas iegāde saimniecības KASPARĪŠI attīstībai” 13.11.2019

Apstiprināts 5.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta nosaukums „Malkas sagatavošanas tehnikas iegāde saimniecības KASPARĪŠI attīstībai”,  Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000004,  projekta iesniedzējs zemnieku saimniecība „KASPARĪŠI”. Projekta ietvaros tiks iegādāta tehnika, ar kuras palīdzību varēs veikt malkas ražošanu - garināšanu un skaldīšanu.


Vairāk informācijas ... Apstiprināts projekts "Atpūtas bāzes "Zirga smaids" sniegto pakalpojumu servisa pilnveidošana un teritorijas sakopšanas darbu efektivizēšana" 13.11.2019

Apstiprināts 5.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta nosaukums "Atpūtas bāzes "Zirga smaids" sniegto pakalpojumu servisa pilnveidošana un teritorijas sakopšanas darbu efektivizēšana" ,  Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000014,  projekta iesniedzējs SIA "Merkūrijs LA". Projektā tiks  iegādāti jauni pamatlīdzekļi, kas veicinās tūrisma aktivitātes lauku teritorijā, attīstīs un pilnveidos Nirzas ezera atpūtas bāzes apmeklētāju apkalpošanas līmeni, pakalpojumu sortimentu un teritorijas pievilcību aktīvās atpūtas cienītājiem.


Vairāk informācijas ...Apstiprināts projekts “Ražošanas pamatlīdzekļu iegāde, uzņēmuma esošā tūrisma pakalpojumu uzlabošanai un attīstīšanai” 12.11.2019

Apstiprināts 5.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta nosaukums  “Ražošanas pamatlīdzekļu iegāde, uzņēmuma esošā tūrisma pakalpojumu uzlabošanai un attīstīšanai” ,  Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000006,  projekta iesniedzējs SIA "Zenit". Realizējot projektu, SIA „Zenit” nodrošinās to, ka VRG teritorijā tiks uzlabots jauns un inovatīvs risinājums - daudzfunkcionāls atpūtas komplekss ar ļoti plašām un dažādām atpūtas iespējām (naktsmītnes, dažādas sauzemes un ūdens sportiskās un atpūtas aktivitātes).

Vairāk informācijas ...Apstiprināts projekts „Jaunu pakalpojumu izveide VK skaistumkopšanas privātpraksē” 11.11.2019

Apstiprināts 5.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta nosaukums  „Jaunu pakalpojumu izveide VK skaistumkopšanas privātpraksē” ,  Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000012,  projekta iesniedzēja  Valentīna Kirsanova.
Projekta realizācijas rezultātā paredzēts nodrošināt divus pilnīgi jaunus un inovatīvus pakalpojumus ne tikai skaistumkopšanas, bet arī veselības veicināšanas jomā.

Vairāk informācijas ...Apstiprināts projekts „Esošas administratīvās ēkas pārbūve ar lietošanas veida maiņu uz viesu māju, uzņēmējdarbības uzsākšanas nodrošināšanai.” 07.11.2019

Apstiprināts 5.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta nosaukums   „Esošas administratīvās ēkas pārbūve ar lietošanas veida maiņu uz  viesu māju, uzņēmējdarbības uzsākšanas nodrošināšanai.” ,  Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000008,  projekta iesniedzējs  Linda Danilāne. Realizējot projektu, VRG teritorijā tiks uzlabots jauns un inovatīvs risinājums - izveidots kvalitatīvs un ērts izmitināšanas pašapkalpošanās pakalpojums, kas klientiem sniegs iespēju jebkurā laikā izmantot viesu mājas sniegtos izmitināšanas pakalpojumus.


Vairāk informācijas ...Apstiprināts projekts „ Jauna tūrisma piedāvājuma pakalpojuma izveide Ludzas pilsētā” 04.11.2019

Apstiprināts 5.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta nosaukums   „Jauna tūrisma piedāvājuma pakalpojuma izveide Ludzas pilsētā” ,  Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000001,  projekta iesniedzējs SIA “LoLa LV”. Realizējot projektu, tiks izveidots jauns tūrisma pakalpojums - dzīvokļa apartamenti Ludzas pilsētā, vienlaicīgi sekmējot uzņēmuma daudznozaru darbības attīstību un konkurentspējas veicināšanu, kā arī vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību. 


Vairāk informācijas ...Apstiprināts projekts "Moteļa izveide Zilupes novadā " 04.11.2019

Apstiprināts 5.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta nosaukums   "Moteļa izveide Zilupes novadā",  Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000017,  projekta iesniedzējs Viktors Sunupļa. Realizējot projektu, tiks izveidots šobrīt vienīgais specializētais motelis Zilupes novadā, kas nodrošinās, ne tikai kvalitatīvu naktsmītni, bet arī atbilstošas ērtības un apsargājamu autostāvvietu autotūristiem. 


Vairāk informācijas ...BDR Ludzas rajona partnerība organizē semināru potenciālajiem projektu iesniedzējiem 31.10.2019

Atbalsta piešķiršana atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ( 6.kārta).

Norises laiks - 7. novembris no plkst. 11.00 - 15.00 
Norises vieta   - Ludzas novada domes 1.st.zāle, Raiņa iela 16 a, Ludza, Ludzas novads pl.11.00.

Vairāk informācijas ...Apstiprināts projekts „ Jaunas dzeramā ūdens ražošanas ēkas būvniecība, uzņēmējdarbības uzsākšanas nodrošināšanai .” 29.10.2019

Apstiprināts 5.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta nosaukums „ Jaunas dzeramā ūdens ražošanas ēkas būvniecība, uzņēmējdarbības uzsākšanas nodrošināšanai ”, Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000009 , projekta iesniedzējs Artūrs Šķesters. Realizējot projektu, Artūrs Šķesters nodrošinās to, ka VRG teritorijā tiks izveidots jauns uzņēmums, kas VRG teritorijas ietvaros sniegs inovatīvu risinājumu - dzeramā ūdens ražošanu, jo šobrīd nav neviena uzņēmuma VRG teritorijā, kas piedāvā šāda veida ražošanu.

Vairāk informācijas ...Apstiprināts projekts „ 3 jaunu atpūtas māju būvniecība, uzņēmējdarbības uzsākšanas nodrošināšanai.” 28.10.2019

Apstiprināts 5.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta nosaukums „ 3 jaunu atpūtas māju būvniecība, uzņēmējdarbības uzsākšanas nodrošināšanai”, Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000015 , projekta iesniedzēja  Marija Trumule. Realizējot projektu, tiks uzbūvētas 3 jaunas atpūtas mājas, tādējādi nodrošinot VRG teritorijā jaunu un kvalitatīvu naktsmītņu pakalpojumu sniegšanas vietu.

Vairāk informācijas ...Apstiprināts projekts „ Mežistrādes tehnikas iegāde p/s "Sarmas" darbības dažādošanai” 25.10.2019

Apstiprināts 5.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta nosaukums „ Mežistrādes tehnikas iegāde p/s "Sarmas" darbības dažādošanai”, Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000016 , projekta iesniedzējs  Raivis Rumaks. Realizājot projektu, R.Rumaks nodrošinās to, ka Kārsavas novadā būs uzņēmums, kas ražos malku, izmantojot tirgū pieejamo modernāko un vidi saudzējošāko tehniku


Vairāk informācijas ...Apstiprināts projekts „Metamo mašīnu iegāde stenda šaušanai Ludzas novada Isnaudas pagastā” 22.10.2019

Apstiprināts 5.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta nosaukums „Metamo mašīnu iegāde stenda šaušanai Ludzas novada Isnaudas pagastā”, Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000010 projekta iesniedzējs  SIA “LUDZA SHOOTING CENTER”. Projekta mērķis - uzsākt un attīstīt saimniecisko darbību, ierīkojot stenda šaušanu Compak Sportingā .

Vairāk informācijas ...Apstiprināts pirmais 5.kārtas projekts 18.10.2019

Apstiprināts pirmais 5.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta nosaukums „Slinga terapijas pakalpojuma un ķermeņa masas analīzes  pakalpojuma ieviešana un attīstīšana Ludzas partnerības teritorijā”, Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000005 , projekta iesniedzēja ir saimnieciskās darbības veicēja Marita Joņina.  

Vairāk informācijas:....Projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” atklāšanas konference
09.10.2019

Lasīt vairāk ...


Forums “Solis 2019” lauku jauniešu izaugsmei! 04.10.2019

No šī gada 25. līdz 27.oktobrim norisināsies astotais biedrības “Latvijas Jauno Zemnieku klubs” rīkotais jauniešu izaugsmes forums “Solis 2019”. Norises vieta šogad izvēlēta Madonas novada viesu namā "Naktsvijoles" un kā katru gadu forums ir gatavs uzņemt un pulcēt kopā aptuveni 50 lauku entuziastus un jauniešus līderus, kas nebaidās doties pretī izaicinājumiem un vēlas iegūt jaunu pieredzi, idejas, kontaktus un vienkārši domubiedrus.

Vairāk informācijas

Pasākuma programma, skatīt šeit ...

Promo video:  https://www.youtube.com/watch?v=LnciF0ReZXw&feature=youtu.be

Dalībai forumā var pieteikties visi interesenti vecumā no 18 līdz 30 gadiem, no 3.-17.oktobrim aizpildot pieteikuma anketu. Izsludināts konkurss ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2019’’
03.10.2019

Latgales plānošanas reģiona (LPR) Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) ar LPR Attīstības padomes atbalstu no šī gada 01.oktobra līdz 18.novembrim organizē konkursu ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2019’’.

Lasīt vairāk ...


<--  1 2 3 ...  --> 
Arhīvs
2024 (22)   
2023 (17)   
2022 (95)   
2021 (105)   
2020 (69)   
2019 (51)   
2018 (35)   
2017 (49)   
2016 (18)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv