Hовости

Сообщение общества „Ludzas rajona partnerība”
25.04.2017


Общество ”Ludzas rajona partnerība” объявляет 3-й этап принятия заявок проектов на открытый конкурс в рамках 19.2 мероприятия „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” программы развития села на 2014-2020 гг. для внедрения стратегии местного развития.

смотрите здесь ...


      назад