Projektu konkursi

2016

Projekta iesnieguma veidlapa (pašnovērtējuma kalkulators)

"Pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem "Aktivitāte 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"
R1  Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
Šeit: https://tinyurl.com/ywhesprx  


Aktivitāte 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"

R2  Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.


1. kārtas (27.05.2016.-27.06.2016.) un 2. kārtas (30.05.2016.-30.06.2016.) projektu pieteikumu vērtēšanas rezultātu saraksts
29.07.2016

Lasīt vairāk ...


Biedrība Ludzas rajona partnerība izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu 29.04.2016

Ludzas rajona partnerība
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršana atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā lauku attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas
Projekta iesnieguma veidlapa M1/R1 - uzņēmējdarbības projektiem - skatīt
Paraugs projekta iesnieguma aizpildīšanai aktivitātei "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" (1.pielikums MK 13.10.2015. noteikumiem Nr.590) - skatīt


Ludzas rajona partnerība
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršana atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā lauku attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas
Projekta iesnieguma veidlapa M2/R2- sabiedriskā labuma projektiem - skatīt
Paraugs projekta iesnieguma aizpildīšanai aktivitātei "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" (2.pielikums MK 13.10.2015. noteikumiem Nr.590) - skatīt

MK noteikumi Nr. 590 - skatīt


Palīgs E-pieteikšanās sistēmas lietotājam sadaļā „Projektveidīgie pasākumi” 2014.-2020. plānošanas perioda LEADER pasākumiem - skatīt

Papildinformācija projekta īstenošanā - skatīt

Sarindoto pieteikumu saraksts:
Rīcība R1 „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu ” sarindoto pieteikumu saraksts (Pielikumā)

Rīcība R2  „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” sarindoto pieteikumu saraksts (Pielikumā)


Arhīvs
2024 (2)   
2022 (15)   
2021 (2)   
2020 (5)   
2019 (5)   
2018 (1)   
2017 (4)   
2016 (2)   
2011 (2)   
2010 (3)   
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv