<--  1 2 ...  --> 

PSV Ludzas novada pašvaldība. Rotaļu laukuma atjaunošana Ņukšu pagastā.
08.02.2023

more ...


REL PILDAS SVĒTO PĒTERA UN PĀVILA ROMAS KATOĻU DRAUDZE. Pildas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcas žoga atjaunošana
07.02.2023

more ...


BDR STEINBERG SPORTS. Brīvdabas sporta un rekreācijas centra - atklātas šautuves izveide Ludzas novada Pildas pagastā.
12.08.2022

more ...


PSV Ludzas novada pašvaldība. Kultūrvēsturiskā centra "Līču mājas" izveide.
12.08.2022

more ...


PSV Ludzas novada pašvaldība. Skatuves aprīkojuma modernizācija Kārsavas novada kultūras namos.
04.08.2022

more ...


PSV Ludzas novada pašvaldība. Pildas pamatskolas stadiona skrejceliņu seguma atjaunošana.
03.08.2022

more ...


PSV Kārsavas novada pašvaldība. Zīdūņa parka labiekārtošana
22.05.2022

more ...


Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas pareizticīgo baznīcas saglabāšana.
21.01.2022

Projekta atskaite par 2021. gadu,

more ...


PSV Zilupes novada pašvaldība. Automašīnu stāvvietas laukuma izbūve Tautas ielā 1, Zilupē
16.06.2021

more ...


PSV Ludzas novada pašvaldība. Aprīkojuma iegāde kvalitatīvas klientu aprūpes un rehabilitācijas nodrošināšanai sociālās aprūpes centrā “Ludza”.
21.01.2021

more ...


PSV Ludzas novada pašvaldība. Cirmas ezera publiskās pludmales labiekārtošana.
21.01.2021

more ...


PSV Ludzas novada pašvaldība. Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana pie Ludzas novada Pildas pamatskolas.
21.01.2021

more ...


PSV Zilupes novada pašvaldība. Jauno satiksmes dalībnieku apmācības, praktisko nodarbību brīvā laika pavadīšanas centra izveide Zilupes pilsētā
24.01.2019

more ...


PSV Ciblas novada pašvaldība. Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve.
12.11.2018

more ...


PSV Kārsavas novada pašvaldība. Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai visām paaudzēm Kārsavas novadā.
12.11.2018

more ...


REL LUDZAS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE. Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija.
12.11.2018

more ...


PSV Ludzas novada pašvaldība. Sociālās aprūpes centrs "Ludza" infrastruktūras pilnveidošana.
12.11.2018

more ...


REL Raipoles svētā Jāņa Kristītāja draudze Raipoles svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas saglabāšana un teritorijas labiekārtošana pieejamības nodrošināšanai
01.10.2018

more ...


PSV Zilupes novada pašvaldība. Rotaļu laukuma izveide Zilupes pilsētā bērnu brīvā laika dažādošanai.
21.08.2018

more ...


PSV Zilupes novada pašvaldība. Vietējās teritorijas- atpūtas vietas „Pie strūklakas” izveide Zilupes pilsētā.
21.08.2018

more ...


<--  1 2 ...  -->