106940

“Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās” (akronīms: 4xmāksla)
18.06.2019


 

  

 Noslēdzies partnerību projekts "4xmāksla"

Projekta partneri:

 •  Saldus rajona attīstības biedrība ( vadošais partneris),
 •  Kandavas Partnerība, 
 •  Partnerība Laukiem un jūrai, 
 •  Madonas novada fonds 
 •  Ludzas rajona partnerība.

            Aktivitātēs tika iesaistītas projektu partneru teritorijās esošās mākslas skolas. No Ludzas rajona partnerības teritorijas projektā piedalījās J.Soikāna Ludzas mākslas skola. Projekta norises laiks no 2018. gada jūlija līdz 2021. gada novembrim.

 Projekta ietvaros notika gan dažādi pasākumi, gan arī mākslas skolām tika iegādāti pamatlīdzekļi.   J.Soikāna Ludzas mākslas skolai tika iegādāta Oforta prese JS-60, kas nepieciešama pie grafiskā dizaina idejas realizācijas, 10 smilšu galdi un 5 grafiskās planšetes.  Pamatlīdzekļi ir nodoti mākslas skolai bezatlīdzības lietošanā  mācību satura dāžādošanai un pilnveidei.

 Projektā iesaistīto teritorijās norisinājās 10 aktivitātes, kurās piedalījās gan mākslas skolu pedagogi, gan arī audzēkņi:

 • 1. Vasaras plenērs Engurē «Izglezno Enguri» (2018).
 • 2. Vasaras nometne Madonā «4xmāksla» (2018).
 • 3. Apmācības – meistarklases «4xmāksla Ludzā – I» (2018).
 • 4. Ledus mākslas festivāls Engurē (2019).
 • 5. Radošo eksperimentu nedēļa 2019.
 • 6. Apmācības – meistarklases «4xmāksla Ludzā – II» (2019).
 • 7. Amatu dienas Kandavā (2019).
 • 8. Keramikas simpozijs (2020).
 • 9. Gleznošanas plenērs pieaugušajiem «Varakļānu un Cesvaines pils atspulgi gleznās» (2020)
 • 10. 5 Radošo darbu un plenēra mākslas darbu ceļojošās izstādes. (2020, 2021).

            Projekta mērķis: veicināt radošās industrijas attīstību sadarbības partneru teritorijās, pilnveidojot mākslas skolu pedagogu profesionālās kompetences, skolēnu māksliniecisko iemaņu attīstību, organizējot izglītojošus pasākumus un iesaistot vietējo sabiedrību.

 

Atskats par piedalīšanos  projektā:  https://www.ludzaspartneriba.lv/sadarbibas-projekti/starpteritoriala-sadarbiba/makslas-skolas-pedagogu-un-skolenu-prasmju-pilnveidosana-radosas-industrijas-attistisanai-sadarbibas

Projekts “Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās” (akronīms: 4xmāksla) . tiek īstenots ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.3. "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē ttps://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

 

 

 

 


 

Projekta "4xmāksla" ceļojošā izstāde Ludzā 16.07.2021


Atskats uz projekta aktivitāti 4xmāksla aktivitāti Engurē
09.09.2020


Projekta “Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās”, (akronīms: 4xmāksla) aktivitātē „Keramikas simpozijs Engurē”, kas notika no 17. līdz 20.augustam, Ludzas partnerības teritoriju pārstāvēja dalībnieki no J.Soikāna Ludzas mākslas skolas un Zilupes mūzikas un mākslas skolas.

Keramikas simpozijs Engurē tika veidots tā, lai katra diena būtu radoši piepildīta – gan radošām idejām, gan darbiem un kompetencēm. Četrās dienās notika tikšanās ar Latvijas keramiķiem, apciemoti keramiķi - Talsos, Rideļos, Apšuciemā, veidoti šķīvji, krūzes, podi, iepazīta RAKU krāsns dedzināšanas tehnika.

Engures pludmalē tika kurināta RAKU keramikas krāsns, kur 28 keramiķi no visas Latvijas dedzināja savus keramikas plenēra laikā veidotos darbus, kas tapuši tieši RAKU tehnikā ar piemērotiem materiāliem.Projekts tiek īstenots ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

 Skatīt fotogaleriju ...


 

Noslēgusies projekta "4xmāksla" aktivitāte - gleznošanas plenērs "Varakļānu un Cesvaines pils atspulgi gleznās".
18.08.2020


Gleznošanas plenērā “Varakļānu un Cesvaines pils atspulgi gleznās”, kurš notika no  9. līdz 15.augustam Varakļānos, piedalījās arī pieci dalībnieki no J.Soikāna Ludzas mākslas skolas.

Plenērā notika meistarklases ar māksliniecēm Vēsmu Ušpeli, Ilzi Griezāni, kuras  palīdzēja dalībniekiem vairāk izprast plenēra gleznošanas paņēmienus un tehnikas.  Neparastas fraktālās zīmēšanas nodarbības notika  kopā ar Ievu Greteri. Plenēra laikā mākslinieki gleznoja dažādus pilsētas objektus: Varaklāņu pili, Varakļānu pils parku,  Varakļānu Sv. Viktora kapelu, Varakļānu Romas katoļu draudzes baznīcu. Divas dienas tika pavadītas Cesvaines pilsētā, kur mākslinieki cītīgi strādāja gleznojot Cesvaines pili un parku.

Pasākuma beigās  notika plenēra darbu izstādes atklāšana.

Ielādēju...


Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.3. "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" starpteritoriālais sadarbības projekts “Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās” (akronīms: 4xmāksla. Sadarbības partneri- Saldus Rajona Attīstības Biedrības, partnerības - Madonas novada fonds, Ludzas rajona partnerības, Partnerības laukiem un jūrai un Kandavas partnerības

Noslēgusies projekta  “4xmāksla” aktivitāte : Apmācības – meistarklases “4xmāksla Ludzā - II”

Projekta ietvaros no 10.-14.jūnijam 20 dalībnieki no Saldus rajona attīstības biedrības, Madonas novada fonda, Ludzas rajona partnerības, Partnerības laukiem un jūrai un Kandavas Partnerības teritorijām darbojās radošajās darbnīcās, iegūstot jaunas zināšanas un prasmes, draugus, kā arī stiprinot sadarbību starp mākslas skolu pedagogiem un audzēkņiem.

Dalībnieki darbojās trīs radošajās darbnīcās:

 • Meistarklase Smilšu animācijā, gaismas galdi un kino, 
 • Meistardarbnīca Oforta spiedes iespējas zīmolvedībā vai brendingā , 
 • Meistarklase Brenda/Zīmola vizuālās idejas radīšana datorgrafikā . 

Šodien, 14.jūnijā apkūlības jeb meistarklašu izvērtējums, aktivitātes noslēgums un iedvesmojoša darbiņu izstāde visiem Ludzas pilsētas iedzīvotājiem!

 

Biedrība “Ludzas rajona partnerība” vēlas pateikt PALDIES visiem aktivitātes dalībniekiem.

 

Projekts tiek īstenots ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

 


Projekta „4xmāksla” aktivitātes Ludzā 25.10.2018

 


No 22.-26.oktobrim Ludzā notiek starpteritoriālā sadarbības projekta Nr. 18-00-A019.332-000004 “Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās” (akronīms: 4xmāksla) aktivitātes. 

Lasīt vairāk ...

Ielādēju...

 

Starpteritoriālā sadarbības projekta “Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās” aktivitātes Ludzā  09.10.2018

 


Turpinās piecu partnerību - Saldus Rajona Attīstības Biedrības, partnerības - Madonas novada fonds, Ludzas rajona partnerības, Partnerības laukiem un jūrai un Kandavas partnerības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.3. "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" starpteritoriālais sadarbības projekts “Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās” (akronīms: 4xmāksla) .

Sadarbības projekta mērķis – veicināt radošās industrijas attīstību sadarbības partneru teritorijās, pilnveidojot mākslas skolu pedagogu profesionālās kompetences, skolēnu māksliniecisko iemaņu attīstību, organizējot izglītojošus pasākumus un iesaistot vietējo sabiedrību.

No 22. līdz 26.oktobrim Ludzā notiks projekta "4xmāksla" 3. aktivitāte - apmācības – meistarklases «4xmāksla Ludzā.  Pasākumā ietvaros  dalībnieki piedalīsies trīs darbnīcās: Smilšu animācija vai Brenda/Zīmola vizuālās idejas radīšana un Ofseta spiedes iespējas, kurās tiks iegūts priekšstats par smilšu kino veidošanas principiem un gaismas galdu iespējām, iepazīsies ar brenda/ zīmola veidošanas principiem un mūsdienu tendencēm, apgūs pamatus smilšu zīmējumiem uz gaismas galdiem, izveidos  brendus/zīmolus 10 uzņēmumiem vai organizācijām izmantojot mūsdienu tehnoloģijas - grafiskās planšetes, izstrādās grafiskās dizaina idejas izmantojot tradicionālās tehnoloģijas ofseta spiedi.

Pirms tam no 8. līdz 12.augustam  Madonā notika projekta "4xmāksla" 2. aktivitāte - Mākslas plenērs, slēgtā vasaras nometne mākslas skolu audzēkņiem, kuras mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu personības izaugsmi, sekmējot māksliniecisko iemaņu attīstību, kā arī lietderīgi un jēgpilni pavadot brīvo laiku. Nometnes uzdevumi bija nodrošināt jaunu zināšanu un prasmju apguvi, radīt labvēlīgu vidi, kurā bērni uzņemsies atbildību par sevi un savu rīcību, nodrošināt bērniem aktīvu, saturīgu un interesantu atpūtu, bet no 23. līdz 26. jūlijam Engurē notika projekta "4xmāksla" 1. aktivitāte - Vasaras plenērs "Izglezno Enguri", kur 4 dienu garumā tika apgleznotas 4 autobusu pieturas (Engures, Abragciema, Albatrosa un Ķesterciema).

Semināra darba kārtība. Skatīt šeit …


Pieteikties 23.10. lekcijām šeit: https://goo.gl/forms/4LgJCk1kpIXpXjxa2

Pieteikums uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām izveidot logo, vizualizētu smilšu kino stāstu vai vizualizēt uzņēmuma tēlu, šeit ...
Aizpildīto pieteikumu sūtīt uz e-pastu: ludzaspartneriba@inbox.lv.

Projekta” 4xmāksla” prezentācija. Skatīt šeit … 
      Back