Aktualitātes

2019

<--  ... 1 2 3  --> 


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam un pārejas perioda 2021.-2022. gadam izpildes projekti.  
 Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. 
 
 R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
 
 R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.
 

Visu projektu kopsavilkums.

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu” (2.,3.,5.,7., 8.,9.,10.,11. kārta) skatāms šeit ... 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ” (1.,4.,6.,10., 11. kārta) skatāms šeit ...  

 

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 21.05.2024 

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu”,skatāms šeit... 

 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ”, skatāms šeit...

 


4. Latvijas Lauku kopienu parlaments
11.04.2019

No 2019. gada 6. līdz 7. jūnijam Zaļeniekos, Jelgavas novadā notiks 4. Latvijas Lauku kopienu parlaments, aktualizējot esošās un briestošās pārmaiņas lauku telpā.

Lasīt vairāk ...


Saldū norisināsies Radošo eksperimentu nedēļa 2019
08.04.2019

No 8. līdz 12.aprīlim Saldū notiek Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”, projekta Nr. 18-00-A019.332-000004 “Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās” (akronīms: 4xmāksla) aktivitātes.

Lasīt vairāk ...


“Satiec savu meistaru” Ciblā, Līdumniekos un Ludzā
02.04.2019

2019.gadā laikā no 5. līdz 7. aprīlim jau 11 reizi 155 vietās Latvijā notiks pasākums „Satiec savu meistaru!”, kurā 306 dažādu prasmju meistari dalīsies zināšanās un parādīs savas amata prasmes ikvienam interesentam.

Lasīt vairāk ...


Konkurss „Dižprojekts” arī šogad lepojas ar inovatīviem un ilgtspējīgiem risinājumiem Latvijas lauku attīstībai un ekonomiskajai izaugsmei
02.04.2019

Biedrība „Latvijas Lauku forums” jau astoto reizi organizēja LEADER Dižprojektu akciju, lai popularizētu reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas projektos ar LEADER pieejas finansējuma atbalstu, iedrošinot Latvijas iedzīvotājus drosmīgam lēmumam – dzīvot un aktīvi darboties laukos. Konkursa laikā galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto un sabiedrības informēšana par līdzcilvēku ieguldīto darbu.

Lasīt vairāk ...


Stiglovas Romas katoļu baznīca aicina
27.02.2019

Stiglovas Svētā Krusta pagodināšanas Romas katoļu baznīca atrodas Kārsavas novada Mērdzenes pagasta Latvīšu Stiglovā. Iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un 2005. g. Eiropas kultūras mantojuma dienu objektu sarakstā.

Lasīt vairāk ...


Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem 2019. gadā, pārskati par 2018. gadu
15.02.2019

BDR Ludzas rajona partnerība organizē semināru Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem 2019. gadā, pārskati par 2018. gadu.

Lasīt vairāk ...


Mīlestības apliecinājums savai vietai – Latvijas reģionos īstenotas radošas iniciatīvas
15.02.2019

Biedrība „Latvijas Lauku forums” jau astoto reizi īsteno LEADER Dižprojektu akciju. Konkursa mērķis ir popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas. Konkursa laikā galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai.

Lasīt vairāk ...


Ledus mākslas festivāls
05.02.2019

No 01. līdz 2.februārim Engurē notika Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”, projekta Nr. 18-00-A019.332-000004 “Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās” (akronīms: 4xmāksla) aktivitātes - Zušuciema parkā, tika organizēts Ledus mākslas festivāls.

Lasīt vairāk ...


Informācija par stratēģijas izpildi 30.01.2019

Ievietota aktualizēta informācija par biedrības „Ludzas rajona partnerība ” stratēģijas izpildi un par īstenoto projektu  uzraudzības periodiem.
Vairāk skatīt šeit …

APTAUJAS REZULTĀTI PAR LAUKU TERITORIJU ATTĪSTĪBU
28.01.2019

LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” janvāra numurā publicēta informācija par Valsts Lauku tīkla Sekretariāta veiktās lauku teritoriju un mazo pilsētu iedzīvotāju aptaujas “Sniedz atbildi par iespējām lauku teritorijas attīstībai!”rezultātiem . Aptauja tika veikta, lai novērtētu sabiedrības iesaisti vietējās teritorijas attīstības procesos un noskaidrotu informētību par vietējo iniciatīvu un LEADER pieeju.

Lasīt vairāk ...


Dižošanās akcija “Dižprojekts 2018” ir atklāta! 18.01.2019

Lai popularizētu projektus, kas īstenoti ar LEADER atbalstu arī šogad tiks noteikts LEADER Dižprojekts – Vietējo iniciatīvas projekts, kas realizēts VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EZF fonda atbalstu un kas ir teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības. No biedrības "Ludzas rajona partnerība" teritorijas  konkursam “Dižprojekts 2018”,  pēc vietējiem balsošanas rezultātiem tika izvirzīts Jāņa Šicāna projekts „ Tūrisma pakalpojumu radīšana un attīstīšana J.Šicāna piemājas saimniecībā”. 
Vairāk informācijas par projektu: http://www.ludzaspartneriba.lv/projektu-publicitate <--  ... 1 2 3  --> 
Arhīvs
2024 (22)   
2023 (17)   
2022 (95)   
2021 (105)   
2020 (69)   
2019 (51)   
2018 (35)   
2017 (49)   
2016 (18)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv