Projektu konkursi

Projekta iesnieguma veidlapa (pašnovērtējuma kalkulators)

"Pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem "

Aktivitāte 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"
R1  Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
Šeit: http://vertesana.ludzaspartneriba.lv/public/index/1?hash=MROmk1AWU4o%3D

Aktivitāte 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"
R2  Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.
Šeit: http://vertesana.ludzaspartneriba.lv/public/index/2?hash=%2FL053GqCk%2FU%3D 


Aktivitāte 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"

R3  Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/ Digitālo tehnoloģiju prasmju izmantošanas iniciatīvas


7.kārtas (01.06.2020-01.07.2020) projektu pieteikumu vērtēšanas rezultātu saraksts 23.07.2020

Skatīt šeit ...


6.kārtas (17.10.2019 - 17.11.2019) projektu pieteikumu vērtēšanas rezultātu saraksts 11.12.2019

Skatīt šeit ...

Biedrības "Ludzas rajona partnerība" paziņojums 16.09.2019

Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumi tiks pieņemti sekojošās rīcībās:
M2/R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.
M2/R3 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/ Digitālo tehnoloģiju prasmju izmantošanas iniciatīvas.
Stratēģiskais projekts: Videokonferenču zāles izveide Ludzas pilsētā.

*sabiedriskā labuma projekts – projekts, kuru īsteno aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas", kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par kura rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams.

Vairāk informācijas: pielikumā.

Informācija projektu iesniedzējiem:
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/5.kārtas (10.06.2019.-10.07.2019) projektu pieteikumu vērtēšanas rezultātu saraksts 13.08.2019

Skatīt šeit ...

Informācija Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:
http://www.lad.gov.lv/files/5_kartas_rezultati_publ.pdf 

Biedrības "Ludzas rajona partnerība" paziņojums 02.05.2019

Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu

Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

 


4.kārtas (21.07.2017.-21.08.2017) projektu pieteikumu vērtēšanas rezultātu saraksts
01.02.2018

Lasīt vairāk ...


3. kārtas (26.05.2017.-26.06.2017) projektu pieteikumu vērtēšanas rezultātu saraksts 08.09.2017

Rīcība R1 „ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu”

Skatīt šeit ...
 Biedrības "Ludzas rajona partnerība" paziņojums 15.06.2017

Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Vairāk informācijas: PDF

Arhīvs
2020 (1)   
2019 (4)   
2018 (1)   
2017 (4)   
2016 (2)   
2011 (2)   
2010 (3)   
Raiņa iela 16- 419.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv