Par mums

Biedrība „Ludzas rajona partnerība” dibināta 2006.gada 30.jūnijā. Partnerība realizē mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktualitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām.

Partnerības darbības mērķis ir paaugstināt vietējo iedzīvotāju un organizāciju kapacitāti, vietējām iniciatīvas grupām realizējot pašu izstrādātus projektus saskaņā ar vietējās rīcības grupas apstiprināto integrēto lauku attīstības izmēģinājuma stratēģiju, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību, kā arī iedzīvotāju labklājību.

Partnerības darbības galvenie uzdevumi:

  • veicināt vietējo kopienu iniciatīvas, kas vērstas uz lauku problēmu risināšanu;
  • izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un nodrošināt to īstenošanu;
  • attīstīt kopienu kapacitāti Ludzas rajona partnerības teritorijā;
  • veidot darba grupas un koalīcijas lauku attīstības jautājumu risināšanā vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī;
  • koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Partnerības mērķa sasniegšanai;
  • attīstīt sadarbību ar ārvalstu un Latvijas Republikas valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām legālām institūcijām, veicinot lauku attīstību Ludzas rajona partnerības teritorijā.


Partnerības moto ir „Cieniet savas kultūras vērtības un Jūs būsiet interesanti visai pasaulei!”.

Partnerības darbības teritorija atrodas ES, Latvijā, Latgales reģiona austrumu daļā, tā ir pierobežas teritorija ar Krievijas Federāciju un šobrīd ietver 4 novadus: Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadus.

Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv