Par mums

Biedrība „Ludzas rajona partnerība” dibināta 2006.gada 30.jūnijā. Partnerība realizē mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktualitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām.

Partnerības darbības mērķis ir paaugs