Aktīvās kopienas

Kopienas, kas īsteno viedā ciema iniciatīvas

Viedais ciems – kopiena lauku apvidū, kas īsteno vietējās iniciatīvas, lai rastu praktiskus risinājumus ekonomikas, sociālās un vides vajadzību nodrošināšanai, maksimāli izmantojot jaunas iespējas un digitālās tehnoloģijas.Kopiena  Teritorija  Mājas lapa/soc.tīkli  Vajadzības

Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas pareizticīgo draudze


Kārsavas kultūrvēsturiskais centrs "Līču mājas"

Kārsava https://www.facebook.com/karsavas.sirdsskaidras.polockas.eufrosin

@Facebook   @Instagram 

Vienības iela 64, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
Inta Jurča +371 26546338, +371 28080712
licumajas@ludzasnovads.lv

19.02.2024 skatīt šeit...


  Zilupe    
  Blontu pagasts    
  Briģu pagasts    
  Ciblas pagasts    
  Cirmas pagasts    
  Goliševas pagasts    
Dāmu klubs ESI Isnaudas pagasts  @Facebook

"Gatves”, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, Martisi, Latvija
Svetlana Rimša   +371 29 273 077    esi.dk@inbox.lv
 
  Istras pagasts    
  Lauderu pagasts    
Biedrība "Nerium"
Biedrība Černobiļa - pagātnes atbalss
Ludza

@Facebook
https://neriumbiedriba.home.blog

@Facebook

biedrības  vadītājs Viktors Sadovskis +371 22037855 19.02.2024
Skatīt šeit...
  Līdumnieku pagasts    
  Malnavas pagasts    
Mēs esam šeit, Padolē Mežvidu pagasts

@Facebook

Ilga Rudoviča     +371 26430229    rudilizana@inbox.lv

 
  Mērdzenes pagasts    
  Nirzas pagasts    
  Ņukšu pagasts    
  Pasienes pagasts    
  Pildas pagasts    
  Pureņu pagasts    
  Pušmucovas pagasts    
  Rundēnu pagasts    

 Biedrība "Kūzuls"


 Biedrība "Salnavas muiža" 

Salnavas pagasts

 FB https://ieej.lv/a7E1Q

 

 FB https://www.facebook.com/profile.php?id=61551727781689 

 01.07.2023 skatīt šeit  un šeit

 

 01.01.2024 skatīt šeit 

  Zaļesjes pagasts    
  Zvirgzdenes pagasts    
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv