Projektu konkursi

Projekta iesnieguma veidlapa (pašnovērtējuma kalkulators)

"Pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem "


Mērķis M1.Uzņēmējdarbības attīstība, veicinot stabilu vietējo ekonomiku
Rīcība R1.1.Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas esošiem uzņēmumiem attīstot ražošanu, sociālo uzņēmējdarbību, dažādojot pakalpojumus esošā nozarē un veicinot investīcijas lauku teritorijā. Šeit: http://vertesana.ludzaspartneriba.lv/public/index/186?hash=Z1LNOJmhmKE%3D

 

Rīcība R 1.2. Uzņēmējdarbības uzsākšanas un jaunas nozares uzsākšanas esošiem uzņēmumiem veicināšana produktu un pakalpojumu radīšanai. Šeit: http://vertesana.ludzaspartneriba.lv/public/index/187?hash=9DJKQhVuHEA%3D 


Biedrības “Ludzas rajona partnerība” paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu 10.04.2024

skatīt šeit...

Biedrības “Ludzas rajona partnerība” paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu 27.03.2024


Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv