Projektu publicitāte
115907

SIA Organic Products. „SIA "Organic Products" uzņēmējdarbības attīstīšana”.
17.02.2021
Projekta nosaukums,

identifikācijas Nr.

“SIA “Organic Products ”uzņēmējdarbības attīstīšana”,

Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000003

Īstenošanas vieta, laiks

Baznīcas iela 50, Ludza, Ludzas novads

Mērķis

Mērķis ir attīstīt SIA "Organic Products" uzņēmējdarbību, paplašinot produkcijas sortimentu ar diviem jauniem produktiem. Produkcijas klāsts tiks papildināts ar saldējot žāvētiem (sublimētiem) augļiem, garšvielām un ķirbju sēklu eļļu.

Galvenās aktivitātes

Nodrošināt kvalitatīvus darba apstākļus, iegādājoties pamatlīdzekļus. Produkcijas klāsts tiks papildināts ar diviem jauniem produktiem.

Rezultatīvie rādītāji

Vienas jaunas darba vietas radīšana.

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

 32 100,19 t.sk.:

 22 470,13

   9 630,06

Projekta iesniedzējs, kontaktinformācija

SIA “Organic Products”, Zanda Trukšāne t.. 20255200, e-pasts: sia.organic.products@gmail.com
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Raiņa iela 16- 419.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv