Projektu publicitāte
127568

SIA MERKŪRIJS LA. Atpūtas bāzes "Zirga smaids" apmeklētāju vajadzībām jaunu sanitāro telpu izbūve un pamatlīdzekļu iegāde klientu naktsmiera komforta līmeņa uzlabošanai
17.01.2023


   

Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

Atpūtas bāzes "Zirga smaids" apmeklētāju vajadzībām jaunu sanitāro telpu izbūve un pamatlīdzekļu iegāde klientu naktsmiera komforta līmeņa uzlabošanai.

Nr. 22-01-AL34-A019.2101-000015

Īstenošanas vieta, laiks

Ludzas nov., Nirzas pag. Kušneri.

Proj. īstenošanas laiks 30.12.2022

Mērķis

Apmeklētāju vajadzībām jaunu sanitāro telpu izbūve un pamatlīdzekļu iegāde klientu naktsmiera komforta līmeņa uzlabošanai.

LAP mērķa virziens ir atpūtas bāzē esošo pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu apstākļu radīšana tūrisma bāzes apmeklētājiem.

Izbūvētās sanitārās telpas pirmkārt uzlabos invalīdiem to pieejamību, kā arī pārējiem apmeklētājiem būs patīkami izmantot sanitārās telpas pēc peldes ezerā, vai vienkāršas atpūtas pie dabas (telšu izmantotājiem).

Sanitārās telpas paaugstinās lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti (tai skaitā tiem cilvēkiem kas vienkārši būs atbraukuši uz ezeru nopeldēties) un projekta investīcijas kopumā veicinās konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Galvenās aktivitātes

1. Matraču komplekts ar virspalagiem (77.matrači ar palagiem mazie un 5.gab lielie ar palagiem) 25693 EUR;

2. Sanitārā bloka izbūve (2.gab konteiner tipa ēkas) 23000 EUR;

3. Būvuzraudzības izmaksas 100 EUR;

4. Būvniecības dokumentācijas izstrāde 600 EUR.

5. Projekta iesnieguma izstrāde un vadība 950 EUR.

Rezultatīvie rādītāji

1.      Viesu māju noma, naktsmītnes pakalpojumu sniegšanas tūristu skaita palielinājums līdz 4700 cilvēkiem gadā, tai skaitā plānotais neto apgrozījums 72850;

2.      Tūrisma un atpūtas centra telpu noma semināriem, tai skaitā āra teritorija dažādiem pasākumiem un svinībām pakalpojumu sniegšanas skaita palieli-nājums līdz vismaz 930 viesiem gadā, tai skaitā apgrozījums 11811 eiro;

Telšu vietas nomas pakalpojumu skaita palielinājums līdz  vismaz 220 personām gadā, tai skaitā apgrozījums 814 eiro.

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

50 000,00

35 000,00

15 000,00

Projekta iesniedzējs,

kontaktinformācija

Valdes priekšsēdētāja Anna Lapika, mob.26476465; info@zirgasmaids.com
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv