Aktualitātes


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti


Projekta iesniedzējs  papildus projekta pieteikumam iesniedz elektroniski informāciju (projektu konkursa sludinājumā norādītajā e-pastā) Projektu kartei "SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti".

Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. Forma pieejama šeit …

R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.

R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.

Visu projektu kopsavilkums uz 01.01.2021

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu” (2.,3.,5.,7., 8. kārta) skatāms šeit ... 
- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ” (1.,4.,6. kārta)
skatāms šeit ... 

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 20.10.2020. skatīt šeit ...

 
BDR Ludzas rajona partnerība organizē semināru „Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem 2021. gadā, pārskati par 2020.gadu” 14.01.2021


Laiks: 2021.gada 11.februāris no plkst. 9.00 – 17.00
Vieta: Zoom tiešsaistē

Vairāk informācijas par semināru un dienas kārtība skatīt šeit ...

Pieteikšanās semināram aizpildot pieteikuma anketu  https://tinyurl.com/y4s2us9v

Projekta "Latgales uzņēmējs" ietvaros janvārī plānojas pieci attālināti Zoom semināri 30.12.2020


Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts
“Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”
Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007


Mācībās un praktiskā pieredzē balstīta Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģijas sagatavošana.

 

Aktiv

Datums

Nosaukums

Lektors

Moderators

Darba kārtība

Pieteikšanās saite

Semināru cikls II
(Zoom attālināti semināri)

07.01.2021.

Digitālās kartes uzņēmumu vajadzībām

ViA lektori

Marika Rudzīte- Griķe

https://tinyurl.com/ycb8mesp

https://tinyurl.com/y7w5tc6t

08.01.2021.

Projekti digitalizācijas laikmetā (dalībniekiem bez priekšzināšanām) - 1.grupa

Marika Rudzīte- Griķe

Sandra Igaune

https://tinyurl.com/y9znd8zv

https://tinyurl.com/y7xg27ss

15.01.2021.

Projekti digitalizācijas laikmetā (dalībniekiem bez priekšzināšanām) - 2.grupa

Marika Rudzīte- Griķe

Sandra Igaune

https://tinyurl.com/y9znd8zv

https://tinyurl.com/ybrgkyzr

20.01.2021.

Sociālo mediju profilu sakārtošana & efektīva to lietošana - 1.grupa

Ilze Deņisova

Marika Rudzīte- Griķe

https://tinyurl.com/y7hb5zo6

https://tinyurl.com/ybefw6ax

22.01.2021.

Sociālo mediju profilu sakārtošana & efektīva to lietošana - 2.grupa

Ilze Deņisova

Marika Rudzīte- Griķe

https://tinyurl.com/y7hb5zo6

https://tinyurl.com/y83cgmn4


Vairāk informācijas https://tinyurl.com/y2owcjyu
Seminārs "Sociālo mediju profilu sakārtošana & efektīva to lietošana" 29.12.2020

Norises vieta:
Zoom tiešsaistē 20.01.2021
Zoom tiešsaistē 22.01.2021

Mērķis: Uzņēmēja pamudināšana analizēt un izvērtēt pašiem savu sociālajos medijos ievietojamo informāciju - cik tā ir aktuāla un kādu atgriezenisko saiti tā sniedz uzņēmumam. Kā izprast savus trumpjus, kurus tad būtu tur jāatspoguļo. Kā arī mērķis mudināt uzņēmējus savās sociālo mediju platformās ievietot uzmanību piesaistošu, izklaidējošu un galvenais - moderna izskata informāciju.

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji.

Ko uzņēmējs iegūs: plaša spektra informāciju, lai izprastu un definētu sava uzņēmuma galveno problēmu, popularizējot savu uzņēmumu sociālajos medijos.

Vairāk informācijas


Pieteikšanās saites
20.01.2021. – https://tinyurl.com/ybefw6ax
22.01.2021. - https://tinyurl.com/y83cgmn4

Seminārs uzņēmējiem "Projekti digitalizācijas laikmetā (dalībniekiem bez priekšzināšanām)" /būtība, veidi, iespējas, panākumi/ 29.12.2020

Norises vieta:
Zoom tiešsaistē 08.01.2021
Zoom tiešsaistē 15.01.2021

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji, īpaši amatnieki, tūrisma uzņēmēji, kā arī uzņēmēji, kuri vēlas uzsākt darbību tūrisma un atpūtas biznesā.

Ko uzņēmējs iegūs: dziļāku izpratni par projektu būtību un lomu veiksmīgas uzņēmējdarbības attīstībā, lai sekmīgāk varētu pielietojot “projektu metodi”, t.sk. izmantot turpmākajos gados Latvijā pieejamo finanšu atbalsta fondu iespējas projektu konkursos dažādās programmās.

Vairāk informācijas un pieteikšanās

23.12.2020Realizēts projekts “Slinga terapijas pakalpojuma un ķermeņa masas analīzes pakalpojuma ieviešana un attīstīšana Ludzas rajona partnerības teritorijā”
23.12.2020

Projekts realizēts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta iesniedzējs ir saimnieciskās darbības veicēja Marita Joņina. Realizējot projektu ir iegādāts slinga terapijas aprīkojums un ķermeņa masas analizators, līdz ar to tiek piedāvāti divi jauni pakalpojumi - slinga terapija un ķermeņa sastāva analīze.

Lasīt vairāk ...


Aptaujas jautājumi tūrismam draudzīgam Latgales uzņēmējam
17.12.2020

Latgales uzņēmēji aicināti paust viedokli un aizpildīt aptaujas anketu par savu uzņēmumu.

Lasīt vairāk ...


Seminārs „Digitālās kartes uzņēmumu vajadzībām” 17.12.2020

Jauno 2021.gadu projektā “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” iesākam ar attālinātu semināru uzņēmējiem 07.janvārī  "Digitālās kartes uzņēmumu vajadzībām".

Paredzēta gan teorētiskā daļa, gan dalībnieka praktiska darbošanās.

Seminārs notiks tiešsaistē, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.

Vairāk informācijas un darba kārtība

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta.

Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://tinyurl.com/y7w5tc6t


Seminārs tiek organizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”. Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007, aktivitāte "Semināru cikls II"
Realizēts projekts „Malkas sagatavošanas tehnikas iegāde saimniecības KASPARĪŠI attīstībai”
17.12.2020

Projekts Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000004 „Malkas sagatavošanas tehnikas iegāde saimniecības KASPARĪŠI attīstībai” tika realizēts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta iesniedzējs ir zemnieku saimniecība "KASPARĪŠI", projekta vadītājs Pēteris Romanovskis. Projektā bija plānoti trīs posmi, kas ir veiksmīgi realizēti. Jau janvāŗī tika veikta pirmā iegāde – meža piekabe ar hidromanipulatoru, kā rezultātā pavasara sezonā no meža tika savesta koksne. Vasarā tika iegādāts malkas skaldītājs un oktobrī tika veikta pēdējā iegāde – divi motorzāģi, viens paredzēts koku gāšanai, otrs - atzarošanai.

Lasīt vairāk ...


Ziemassvētku dāvanu komplektiņu piedāvājums
16.12.2020

Lasīt vairāk ...


Projekts “Eiropas mazo pilsētu debašu tīkls” 14.12.2020

9. decembrī, norisinājās projekta “Eiropas mazo pilsētu debašu tīkls” ("Small Towns European Debates Network") (ES programmā “Eiropa pilsoņiem”, apakšprogrammā “Demokrātiskā iesaiste un pilsoniskā līdzdalība”) attālinātā sanāksme Zoom platformā, kurā piedalījās projekta partneri no Horvātijas, Latvijas, Igaunijas, Francijas, Slovēnijas un Bosnijas un Hercegovinas . Tika apspriesta esošā situācija un nolemtas turpmākās projekta gaitas, semināru norises datumi, kā arī projekta pagarinājums.

Vairāk par projektu: https://tinyurl.com/y3p8qwz8
Grad PregradaBiedrības "Ludzas rajona partnerība" paziņojums 03.12.2020

Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9. kārtu (22.01.2021. - 22.02.2021.)  Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

PAZIŅOJUMS

Nosacījumi

Projektu iesniegumi tiks pieņemti rīcībā: M1/ R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
Projektu iesniegumu pieņemšana: 22.01.2021. - 22.02.2021.
Projektu prezentācijas datums - 26.02.2021.
9.kārtas ietvaros netiek atbalstītas būvniecības, labiekārtošanas, infrastruktūras izveides vai uzlabošanas izmaksas.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam - 25 000,00 EUR.
Projektu īstenošanas termiņš: viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Kopā ar projekta iesniegumu iesniedz Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapu.


Arhīvs
2021 (1)   
2020 (70)   
2019 (51)   
2018 (35)   
2017 (49)   
2016 (17)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Raiņa iela 16- 419.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv