Aktualitātes


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam un pārejas perioda 2021.-2022. gadam izpildes projekti.  
 Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. 
 
 R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
 
 R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.
 

Visu projektu kopsavilkums.

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu” (2.,3.,5.,7., 8.,9.,10.,11. kārta) skatāms šeit ... 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ” (1.,4.,6.,10., 11. kārta) skatāms šeit ...  

 

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 21.05.2024 

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu”,skatāms šeit... 

 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ”, skatāms šeit...

 


Priecīgus Līgo svētkus
21.06.2024

Lasīt vairāk ...


Pildas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca apmeklētājiem atdzimusi jaunā veidolā
24.05.2024

Pateicoties prāvesta Rolanda Abricka vadībā realizētajam Lauku atbalsta dienesta projektam Nr. 22-01-AL34-A019.2201-000006 “Pildas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcas žoga atjaunošana”, kura ietvaros ir veikti žoga atjaunošanas darbi, dievnams ir ieguvis jaunu elpu.

Lasīt vairāk ...


Ņukšu pagastā LEADER projekta ietvaros uzstādītais bērnu rotaļu laukums turpina priecēt apmeklētājus
24.05.2024

2022. gadā Ludzas novada pašvaldība ir veiksmīgi īstenojusi Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu Nr. 22-01-AL34-A019.2201-000003 “Rotaļu laukuma atjaunošana Ņukšu pagastā”, kura ietvaros ir uzstādītas mūsdienīgas, dažādiem bērnu vecumposmiem paredzētas rotaļu konstrukcijas.

Lasīt vairāk ...


LEADER projekta ietvaros uzstādītie skeitparku laukumi tiek aktīvi izmantoti.
24.05.2024

2022. gadā, pamatojoties uz vietējo iedzīvotāju iniciatīvu un Ludzas novada pašvaldības izstrādāto projekta iesniegumu, tika realizēts Lauku atbalsta dienesta apstiprinātais projekts Nr. 22-01-AL34-A019.2201-000005 “Skeitparka konstrukciju iegāde un uzstādīšana Kārsavas un Zilupes pilsētās, Ludzas novadā”, kura ietvaros tika iegādātas un uzstādītas skeitparka konstrukcijas.

Lasīt vairāk ...


Pateicoties iegādātajam aprīkojumam, Ludzas novada sociālās aprūpes centrs “Ludza” spēj uzņemt vairāk iemītnieku
24.05.2024

SAC “Ludza” ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kas nodrošina personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, veikt pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

Lasīt vairāk ...


Ludzas novada Zaļesjes pagastā realizēts LEADER pieejas projekts “Elektrības ražošana pašpatēriņa vajadzībām ēdināšanas nozares attīstībai”.
23.05.2024

Lasīt vairāk ...


29.aprīlī Isnaudas kultūras namā informatīvs seminārs " Aktualitātes lauksaimniekiem, atbalsta maksājumi un LEADER projektu konkurss.
15.04.2024

Lasīt vairāk ...


25.aprīlī LBTU Malnavas koledžā informatīvs seminārs " Aktualitātes lauksaimniekiem, atbalsta maksājumi un LEADER projektu konkurss.
15.04.2024

Lasīt vairāk ...


19.aprīlī notiks informatīvs pasākums Ludzas novada uzņēmējiem!
15.04.2024

Lasīt vairāk ...


Biedrības “Ludzas rajona partnerība” paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu
12.04.2024

Biedrība “Ludzas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023. - 2027.gadam intervences LA19 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” atbilstoši Ministru kabineta 2023.gada 10.oktobra noteikumiem Nr.580 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana”” (turpmāk tekstā - MK Nr.580).

Lasīt vairāk ...


BDR “Ludzas rajona partnerība” organizē semināru “Publicitātes iespējas digitālajā vidē. Kā reklamēties?”
12.04.2024

Lasīt vairāk ...


Info stunda Rēzeknē
03.04.2024

9. aprīlī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvniecība Rēzeknē rīko info stundu Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada un Ludzas novada uzņēmējiem. Info stundā būs iespējams vairāk uzzināt par LIAA atbalsta programmām uzņēmējiem un jauno inkubācijas programmu, uzņemšanas nosacījumiem un atbalsta iespējām. Pasākums norisināsies klātienē un dalība tajā ir bezmaksas. Darba valoda: latviešu

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2024 (22)   
2023 (17)   
2022 (95)   
2021 (105)   
2020 (69)   
2019 (51)   
2018 (35)   
2017 (49)   
2016 (18)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv