Aktualitātes
121851

Turpinās 10.kārtas projektu vērtēšana.
09.02.2022


   Turpinās 10.kārtas projektu vērtēšana.

       Biedrībā “Ludzas rajona partnerība” vēl  tika izvērtēti un nodoti tālākai vērtēšanai  Austrumlatgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē trīs projektu iesniegumi, kuri iesniegti rīcībā " Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana" (M2/ R2). Tie ir:

-Pildas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu draudze iesniedza projektu  ”Pildas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcas žoga atjaunošana”. Katoļu baznīcas žoga atjaunošana ir nepieciešama, lai saglabātu kultūrvēsturisko vērtību kopumu. Vairāk informācijas par projektu šeit:

-Ludzas novada pašvaldība iesniedza divus projektus. Projekta “Skeitparka konstrukciju iegāde un uzstādīšana Kārsavas un Zilupes pilsētās, Ludzas novadā” mērķis ir dažādot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru Kārsavas un Zilupes pilsētās, nodrošinot jēgpilnu jauniešu brīvā laika pavadīšanu, veselīga dzīvesveida iespējas, reizē veicinot alternatīvo sporta veidu attīstību novadā. Vairāk informācijas par projektu skatīt šeit:

Projekta “Gājēju takas izveide gar Šņitkas krastiem posmā no Telegrāfa ielas līdz Vienības ielai” mērķis  ir izveidojot gājēju taku gar Šņitkas krastiem posmā no Telegrāfa ielas līdz Vienības ielai Kārsavā, tiks piedāvāta iedzīvotājiem un tūristiem atpūta sakoptā vidē, veicinot veselīgu dzīvesveidu. Vairāk informācijas par projektu skatīt
šeit

Projektu kārta turpināsies līdz 30.aprīlim.
Aktuālā 10.kārtas informācija: https://saite.lv/oihKI      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv