Aktualitātes
82069

3. Eiropas Lauku parlamentā, kas no 18. līdz 21. oktobrim norisinājās Nīderlandes ciematā Venhorstā, Ziemeļbrabantē, tika izstrādāti ierosinājumi un vajadzības Eiropas lauku nāktonei, t.sk. arī Eiropas Savienības fondam Sabiedrības virzītai vietējai attīstībai (SVVA).
01.11.2017


3. EIROPAS LAUKU PARLAMENTS

 

Eiropas lauku kopienu balss lauku attīstībai

3. Eiropas Lauku parlamentā, kas no 18. līdz 21. oktobrim norisinājās Nīderlandes ciematā Venhorstā, Ziemeļbrabantē, tika izstrādāti ierosinājumi un vajadzības Eiropas lauku nāktonei, t.sk. arī Eiropas Savienības fondam Sabiedrības virzītai vietējai attīstībai (SVVA). Parlamentā tika atjaunots 2015. gadā apstiprinātais ilgtermiņa dokuments lauku nākotnes attīstībai - Eiropas Lauku Manifests, kā arī izstrādāta Venhorstas Deklarācija, ietverot tajā tuvākajiem diviem gadiem būtiskākos jautājumus, kas tiks īstenoti atbilstoši rīcības plānam, kura īstenošanā iesaistījusies arī Latvija. Latviju Eiropas lauku parlamentā pārstāvēja 4 dalībnieki, kas dalījās pieredzē par aktīvām kopienām un vadīja darba grupas par jauniešu iesaisti lauku attīstības jautājumos.


250 Eiropas Lauku parlamenta dalībnieki no vietēja, reģionāla, nacionāla un Eiropas līmeņa nevalstiskām organizācijām, uzņēmumiem, ministrijām un Eiropas Komisijas, pārstāvot lauku kopienas 40 Eiropas valstīs,Vernhorstas Deklarācijā pieprasīja jaunu „augšupejošas pieejas” ēru vietējai attīstībai, kas balstīta uz iedzīvotāju/kopienurīcību vietējā līmenī. Šī prasība ir balstīta strauji augošajā vietējo iniciatīvu skaitā gan pilsētās, gan laukos, kā arī nepieciešamībā stiprināt lauku reģionu dzīvotspēju visā Eiropā, tādējādi ne tikai sekmējot šo teritoriju attīstību, bet arī drošību, sociālos jautājumus un demokrātisko procesu izpratni.


Pašlaik, kad tiek izstrādātasprioritātes, programmas un fondi Eiropas Savienībā pēc 2020. gada, Eiropas Lauku parlaments pieprasa jaunu, vienotu fondu vietējais attīstībai, apvienojot vismaz 10% no četriem jau paršreiz esošiem ESfondiem –Eiropas Lauksaimniecības Fondu lauku attīstībai, Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fondu - vienā vienotā fondā „Sabiedrības virzīta vietējā attīstība” ar vienu administrējošo institūciju nacionālā mērogā un vienotu pārvaldību Eiropas līmenī.


Šie četru fondu apvienotie līdzekļi būtu jārealizē decentralizēti, izmantojot LEADER vietējās rīcības grupas un citas vietējās partnerības, tādā veidā veicinot vietējo iedzīvotāju, organizāciju, uzņēmēju un pašvaldību sadarbošanos katras vietas atšķirīgajām vajadzībām atbilstošu aktivitāšu īstenošanā.


Deklarācijā uzmanība tiek pievērsta arī citiem Eiropas lauku teritorijās nozīmīgiem un aktuāliem jautājumiem. Piemēram, dalībnieki pauda atzinību par veiksmīgi aizvadīto 1. Eiropas Lauku jauniešu parlamentu, ko 2017. gada augustā Līgatnes novadā organizēja biedrība „Latvijas Lauku forums” un „Latvijas Mazpulki” sadarbībā ar citiem Latvijas un ārvalstu partneriem, un aicināja nacionāla līmeņa institūcijas nodrošināt un veicināt, lai jaunieši varētu daudz aktīvāk piedalīties ES finansēto programmu īstenošanā. Dalībnieki iedrošināja arī arvien vairāk iesaistītlauku kopienas, risinot bēgļu un ekonomisko migrantu jautājumus, kā arī strādājot ar nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu. Eiropas Lauku parlamenta dalībnieki aicināja uz izaicinošu rīcību, lai saglabātu pakalpojumu pieejamību lauku teritorijās un diversificētu lauku ekonomiku.


Eiropas Lauku parlaments ir 3 Eiropas līmeņa organizāciju kopīgi īstenota iniciatīva, kurās Latviju pārstāv biedrība „Latvijas Lauku forums”:

Eiropas Lauku kopienu alianse (The European Rural Community Alliance) – www.ruralcommunities.eu

PREPARE partnerība lauku Eiropai (PREPARE Partnership for Rural Europe) – www.preparenetwork.org

Eiropas LEADER asociācija lauku attīstībai (European LEADER Association for Rural Development) – www.elard.eu

3. Eiropas Lauku parlamentā piedalījās lauku iedzīvotāji no 40 valstīm, tai skaitā:

 

- ES valstis:Austrija, Beļģija, Horvātija, Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija un Lielbritānija;

- Ārpus ES valstis:Albānija, Armēnija, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Gruzija, Islande, Maķedonijas Republika, Moldovas Republika, Serbija, Turcija un Ukraina.

Eiropas Lauku parlamenta koordinatoru kontaktinformācija:

 

Vanessa Halhead : tel: +44 1381 600736 epasts: vanessa@duthchas.org.uk  

Kim Smedslund : tel: +358 40 5833356 epasts: kim.smedslund@   kylatoiminta.fi


Eiropas Lauku parlamenta Latvijas nacionālā partnera kontaktinformācija:

Biedrība „Latvijas Lauku forums” : tel: 28855427, epasts: laukuforums@gmail.com  


Eiropas Lauku parlamenta mājaslapas (angļu val.):

http://www. europeanruralparliament.com/

 

www.erp2017.eu

 

Informācija sagatavota projekta “Visai Latvijai jādzīvo! - Lauku nākotnes ceļa izstrāde’” ietvaros, projekta līguma Nr.2017.LV/NVOF/DAP/MAC/029/01 . Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

Pielikumā Venhorstas deklarācija. 
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv