Aktualitātes
110213

Apstiprināts projekts “ Aprīkojuma iegāde kvalitatīvas klientu aprūpes un rehabilitācijas nodrošināšanai sociālās aprūpes centrā “Ludza” ”
05.02.2020


 Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

“Aprīkojuma iegāde kvalitatīvas klientu aprūpes un rehabilitācijas nodrošināšanai sociālās aprūpes centrā “Ludza”” 

Nr. 19-01-AL34-A019.2201-000006

Īstenošanas vieta, laiks

Projekta īstenošanas vieta: Ludzas novada sociālās aprūpes centrs “Ludza”. Garbari, Cirmas pagasts, Ludzas novads. 

Projekta īstenošanas laiks – 4 mēneši no Lauku atbalsts dienesta lēmuma par projekta apstiprināšanu saņemšanas. 

Mērķis

Aprīkojuma iegāde sociālā aprūpes centra “Ludza” sniegto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšanai. 

Galvenās aktivitātes

1. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas aprīkojuma iegāde.

2. Projekta publicitātes pasākumu īstenošana.

Rezultatīvie rādītāji

Projekta aktivitātes Nr.1. īstenošanai sociālajam aprūpes centram “Ludza” plānots iegādāties:  

10 daudzfunkcionālās aprūpes gultas;

2 matračus izgulējumu profilaksei un ārstēšanai;

2 dušas krēslus uz riteņiem;

1 pacientu transportēšanas ratus;

2 salokāmus aizslietņus uz riteņiem;

2 germicidālās gaisa caurplūdes lampa uz statīva;

1 profesionālo veļas mazgājamo mašīnu;

1 veļas gludināšanas rulli.

Projekta aktivitātes Nr.2. īstenošanai tiks publicēts 1 raksts pašvaldības mājaslapā un sociālajos kontos, kā arī sociālā aprūpes centra telpās izvietota 1 informatīvā plāksne.

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

Projekta budžets EUR 33709.97, t.sk.:

ELFLA finansējums EUR 30338.96

Pašvaldības līdzfinansējums EUR 3371,01.

Projekta iesniedzējs, kontaktinformācija

Ludzas novada pašvaldība;

Kontaktinformācija: projektu vadītāja Ilona Rimša; tālr. 65707411;ilona.rimsa@ludza.lv 

 


Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv