Aktualitātes
111107

Apstiprināts projekts „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana pie Ludzas novada Pildas pamatskolas”
16.03.2020


Ierīkojot bērnu rotaļu un atpūtas laukumu Ludzas novada Pildas pamatskolas pagalmā, kopā varēs rotaļāties visi bērni, tā būs droša, tīra vide, kvalitatīvi materiāli, košas krāsas un dabas klātbūtne.
Esošais laukums pie Ludzas novada Pildas pamatskolas. 2019. gads.


Projekta nosaukums,

 

identifikācijas Nr.

 „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana pie Ludzas novada Pildas pamatskolas” 

Nr. 19-01-AL34-A019.2201-000004 

Īstenošanas vieta, laiks

 “Skola”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads, LV-5733 

04.05.2020. - 05.10.2020.

Mērķis

 Projekta vispārējais mērķis – veicināt Ludzas novada Pildas pagasta bērnu un jauniešu veselīgu dzīvesveidu, nodrošinot lietderīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu. 

Projekta tiešais mērķis – ierīkot jaunu, modernu, bērniem un jauniešiem vizuāli pievilcīgu, konstruktīvi interesantu bērnu rotaļu laukumu pie Ludzas novada Pildas pamatskolas. 

Galvenās aktivitātes

 Projekta īstenošanas laikā tiks: 

- nomainītas novecojošās metāla konstrukcijas;

- uzstādītas modernas bērnu vecumposmiem atbilstošas rotaļu laukumu iekārtas;

- zem konstrukcijām ierīkots mīkstais gumijas segums (saskaņā ar tehnisko dokumentāciju).

Rezultatīvie rādītāji

Paredzamie rezultāti: Tiks izveidots bērniem un jauniešiem vizuāli pievilcīgs, konstruktīvi interesants bērnu rotaļu, atpūtas un sporta aktivitātēm piemērots laukums pie Ludzas novada Pildas pamatskolas – 1 jauns objekts. Pildas pagasta bērniem un jauniešiem tiks radīta aktīvai atpūtai piemērota vide un iespēja pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, palielinot pieejamību rotaļu laukumiem pašvaldībā – 1 sakārtots laukums. 

Ierīkojot bērnu rotaļu un atpūtas laukumu, 99 Pildas pagasta bērniem un jauniešiem uzlabosies brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

EUR 48 294,83, t.sk.:

EUR 43 465,35

EUR   4 829,48

Projekta iesniedzējs, kontaktinformācija

Ludzas novada pašvaldība;

Kontaktinformācija: projektu vadītāja

Ilona Mekša, tel.29593757, ilona.meksa@ludza.lv Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv