Aktualitātes
117283

Apstiprināts projekts “Malkas ražošanai nepieciešamās tehniskās bāzes pilnveidošana”, Nr. 21-01-AL34-A019.2101-000001.
02.07.2021


Projekta mērķis ir paplašinot esošās saimnieciskās darbības veidu “skaldīta malka”, ražošanas procesā atvieglot apaļkoku sagādi saimniecībā un atvieglot roku darbu smago baļķu pārvietošanā, kraušanā uz malkas skaldītāja rampas vai blakus tai.   Projektā ir plānots iegādāties meža piekabi ar manipulatoru, kas ļaus nodrošināt baļķu iekraušanu pa taisno cirsmās un transportēšanu uz mājam - malkas ražošanai zemnieku saimniecībā.
        Projektu īstenos ZS “Grīvas”. Saimniecības nodarbošanās ir laukkopība, skaldītas malkas ražošana un ir uzsākta šķelto laukakmeņu ražošanu.
        Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības “Ludzas rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam pasākumā “ Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 70% (17500,00 EUR ).
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv
Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības “Ludzas rajona partnerība” mājaslapā: https://ludzaspartneriba.lv

 
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv