Aktualitātes
114441

Apstiprināts projekts “Nodrošināt sporta un fitnesa pakalpojumu pieejamību Kārsavas pilsētā”
12.10.2020


Projekta “Nodrošināt sporta un fitnesa pakalpojumu pieejamību Kārsavas pilsētā” mērķis ir izveidot fitnesa un veselīga dzīves veida klubu Kārsavā. Projekta ietvaros iegādājoties iekārtas un trenažierus, kas nodrošinās sniegto pakalpojumu pieejamību Kārsavā, tiks radīta viena darba vieta uz pilnu slodzi. Ilgtermiņa mērķis ir nepārtraukti nodrošināt saimnieciskās darbības attīstīšanu un paplašināšanu, kas veicinās vietējās teritorijas ekonomisko attīstību un paaugstinās lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Projektu īstenos Laine Šicāne, kas darbosies kā pašnodarbināta persona.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības “Ludzas rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam pasākumā “ Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 70% (7772.71 EUR).

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības “Ludzas rajona partnerība” mājaslapā: https://ludzaspartneriba.lv

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv