Aktualitātes
111039

Apstiprināts projekts "Kultūrvēsturiskā centra “Līču mājas” izveide"
12.03.2020


Kārsavas novada pašvaldība savā īpašumā esošo ēku “Līču mājas” plāno pielāgot jaunu tūrisma pakalpojumu radīšanai – izveidojot kultūrvēstures centru “Līču mājas”. Tajā atradīsies tūrisma informācijas ieguves punkts, izstāžu zāle, kurā mājos rakstu krājuma “Kārsavas stāsti” pastāvīgā ekspozīcija un mainīgās ekspozīcijas, telpas Kārsavas novada amatnieku/mājražotāju un radošō cilvēku amatu prasmju prezentācijai, kā arī palīgtelpas.

Saskaņā ar Kārsavas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024 gadam, ēkai piešķirts Novada nozīmes kultūrvēsturiskā objekta un piemiņas vietas statuss, kas vēsturiski pazīstams kā Ražošanas komplekss Matīša fabrika.
Pirmsprojekta fotofiksācija – 2019. gads.

 

Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

Kultūrvēsturiskā centra “Līču mājas” izveide

19-01-AL34-A019.2201-000007

 

Īstenošanas vieta, laiks

Vienības iela Nr. 64, kārsava, Kārsavas novads.

   01.05.2020.- 01.05.2022.

Mērķis

Vispārējais mērķis: nodrošināt kultūras mantojuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Mērķis: izveidot kultūrvēsturisko centru kā jauna tūrisma pakalpojuma un  kultūras mantojuma  svarīgu sastāvdaļu novadā, nodrošinot pieejamību visai sabiedrībai.

Galvenās aktivitātes

Kultūrvēsturiskā centra “Līču mājas izveide”

Rezultatīvie rādītāji

Izveidots kultūrvēsturiskais centrs "Līču mājas".

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

73 248,15 EUR

45 000,00 EUR

28 247,50 EUR

Projekta iesniedzējs, kontaktinformācija

Kārsavas novada pašvaldība, Rita Jonikāne, 26415945, rita.jonikane@inbox.lv,karsava.lvProjekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv