Aktualitātes
114513

Apstiprināts projekts “Šķeltu laukakmeņu ražošanai nepieciešamā akmens skaldītāja iegāde zemnieku saimniecībā "Grīvas"”
16.10.2020


Zemnieku saimniecības "Grīvas" nodarbošanās ir laukkopība un skaldītas malkas ražošana. Saimniecība ilgus gadus nodarbojas ar graudaugu audzēšanu, un kopjot laukus, katru gadu veica akmeņu lasīšanu no saviem laukiem, kā rezultātā tika sakrātas lielas kaudzes dažāda izmēra laukakmeņu. Kamēr akmens guļ uz lauka, tikmēr tas ir kā apgrūtinājums saimnieciskajā darbība, bet ja to novāc no lauka un apstrādā, tad tam rodas uzreiz vērtība, tāpēc radās doma paplašināt esošo saimniecisko darbību izveidojot papildus nozari - būvmateriālu “šķeltu laukakmeņu” ražotni.

Saimniecības īstermiņa mērķos ir plānots iegādāties jaunu jaudīgu laukakmeņu skaldīšanas iekārtu, ar kuru būs iespējams uzsākt šķeltu akmeņu ražošanu un realizēšanu, bet ilgtermiņa mērķos ir modernizēt un pilnveidot pārējo tehnikas parku kas atvieglotu un uzlabotu akmens un malkas ražošanas procesus.

Projektu īstenos zemnieku saimniecība “Grīvas”, īpašniece Janīna Ditļa.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības “Ludzas rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam pasākumā “ Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 70% (17360,00 EUR).


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības “Ludzas rajona partnerība” mājaslapā: https://ludzaspartneriba.lv

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv