Aktualitātes
106870

Apstiprināts sadarbības projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”, projekta Nr. 19-00-A019.332-000007
12.06.2019


Apstiprināts sadarbības projekts 

 “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”, 

 

projekta Nr. 19-00-A019.332-000007

 

Sadarbības projektā kopīgi darbojas sešas partnerības: projekta iesniedzējs BDR „Ludzas rajona partnerība” un pieci partneri: BDR „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi””, BDR „Balvu rajona partnerība”, BDR „Rēzeknes rajona kopienu partnerība”, BDR „Krāslavas rajona partnerība” un BDR „Preiļu rajona partnerība”.

 

Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot uzņēmējus darbam ar tūristiem.

 

Projekta ietveros plānots organizēt trīs apmācību ciklus – iesaistot mazos un vidējos uzņēmējus sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes), piesaistot divus ekspertus Latgales uzņemējdarbības attīstības stratēģijas izstrādes vadītājus: Vidzemes augstskolas Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes lektoru Juri Smalinski (joma- uzņēmumu tūrisma piedāvājumu veidošana) un multimēdiju dizaineri/e-koncepta veidotāju ar darba pieredzi Dānijas kultūras institūtā, reklāmas aģentūrā “Marana Production”, dizaina zīmola “Malvine.lv”, e-veikalu e-komercijas pakalpojumu “BaticIn” veidotāju Ilzi Deņisovu ( joma- E –vides piedāvātās iespējas).

 

Apmācības un semināri tiks plānoti gan VRG teritorijās atsevišķi, gan kopēji, lai sekmētu kvalitatīvu pieredzes nodošanu un iegūšanu vietējiem iedzīvotājiem aktuālu uz vajadzībām balstītu risinājumu īstenošanā, kā arī jaunu un inovatīvu sadarbības ideju īstenošanu, tā sekmējot Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātības iespējas, un veicinātu partnerību sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

 

Projekta pirmā aktivitāte "Konference I" plānota septembrī BDR „Balvu rajona partnerība” teritorijā Viļakas novadā.

 

Projekts tiek īstenots ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv