Aktualitātes
72682

Biedrība „Ludzas rajona partnerība” piedalās „LEADER TNC Fair 2016”
08.09.2016


No 2016.gada 24.augusta līdz 26.augustam Igaunijas pilsētā Jäneda norisinājās Igaunijas lauku tīkla rīkotais pasākums „LEADER TNC Fair 2016”, kurā piedalījās arī biedrības „Ludzas rajona partnerība” trīs  pārstāvji.

Pasākuma mērķis bija veicināt LEADER sadarbību, uzsverot starptautiskās sadarbības nozīmi lauku attīstībai Eiropas Savienībā. Pasākumā piedalījās 211 dalībnieki no 16 valstīm: Igaunijas, Austrijas, Beļģijas, Čehijas, Dānijas, Somijas, Vācijas, Ungārijas, Latvijas, Lietuvas, Moldovas, Polijas, Rumānijas, Slovēnijas, Zviedrijas, Lielbritānijas. Pasākuma gaitā norisinājās prezentācijas par starptautisko sadarbību, ko sniedza dažādu valstu pārstāvji, diskusijas par dažādām sadarbības iespējām, pieredzes apmaiņa, potenciālo sadarbības partneru meklēšana, tematiskās darba grupas, ideju izteikšana un apkopošana, kā arī iepazīšanās ekskursiju veidā ar Igaunijas vietējo rīcību grupu reģioniem.

Biedrības „Ludzas rajona partnerība” pārstāvji iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar biedrības darbu, realizētajiem projektiem, jaunā plānošanas perioda projektiem (informācija šeit: http://www.ludzaspartneriba.lv/docs/1083/2016-dok/UZN_proj_ENG.doc).

Vislielāko interesi izraisīja projekti, kas saistīti ar vietējās pārtikas pārstrādi un tirdzniecību, jaunu pakalpojumu izveidi un tūrisma attīstību saimniecībās, uzņēmējdarbības veicināšanu jauniešiem lauku reģionos, kā arī aktīvu interesi izraisīja starpvalstu pieredzes apmaiņas braucieni. Tiks turpināts regulārs darbs un komunikācijas uzturēšana ar jaunajiem partneriem.

Vairāk informācijas par Leader pasākumu citās valstīs un  likumdošanas ietvaru LAP 19.3 pasākumam "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai" šeit: http://www.ludzaspartneriba.lv/sadarbibas-projekti

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv