Aktualitātes
125558

Gatavojamies sabiedrisko aktivitāšu projektu konkursu 11.kārtai.
30.06.2022


Gatavojamies sabiedrisko aktivitāšu projektu konkursu 11.kārtai.

Daļa nepārtrauktās 10.kārtas sabiedrisko aktivitāšu projektu tiek vērtēti otrajā līmenī, daļai jau uzsākta īstenošana.


23.03.2022 noslēdzās nepārtrauktās 10.kārtas projektu konkurss Lauku attīstības programmas 2014. — 2020. gadam 19.2. pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ” tika iesniegti 9 projekti, no kuriem viens projekts noraidīts otrajā līmenī, divi šobrīd otrā līmeņa vērtēšanā, seši apstiprināti abos līmeņos un uzsākta projektu īstenošana.

Projekti tiek vērtēti divos līmeņos. Vispirms Partnerībā pēc atbilstības Stratēģijai ( Pašnovērtējums https://tinyurl.com/de365jre ). Projektus, kas viena mēneša laikā saņēmuši pozitīvus lēmumus, tālāk vērtē otrajā līmenī Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

Apstiprināti abos līmeņos un uzsākta īstenošana sekojošiem 10.kārtas projektiem:

  • Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas pareizticīgās baznīcas telpu atjaunošana

  • Gājēju takas izveide gar Šņitkas krastiem posmā no Telegrāfa ielas līdz Vienības ielai

  • Rotaļu laukuma atjaunošana Ņukšu pagastā

  • Pildas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcas žoga atjaunošana

  • Skeitparka konstrukciju iegāde un uzstādīšana Kārsavas un Zilupes pilsētās, Ludzas novadā

  • Aprīkojuma iegāde Ludzas novada sociālās aprūpes centram “Ludza”.


Vairāk informācijas par projektiem Projektu kartē, kopsavilkumā zem Projektu kartes partnerības mājas lapā https://www.ludzaspartneriba.lv


Projekti, kas šobrīd otrā līmeņa vērtēšanā, ir saņēmuši biedrības “Ludzas rajona partnerība” pozitīvus lēmumus par projekta atbilstību Stratēģijai un turpina pretendēt uz publiskā finansējuma saņemšanu. Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu - publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu pieņem triju līdz piecu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas no partnerības dienestā.

Pēc projektu konkursa 10.kārtas finansējuma atlikums sabiedriskajām aktivitātēm šobrīd 41161.70 EUR, līdz ar to gatavojamies 11.kārtai, kas plānota izsludināt šī gada augustā- ar projektu iesniegšanu septembrī. Finansējums 11.kārtai var palielināties, ja atbrīvojas finansējums vērtēšanas rezultātā vai pie projektu īstenošanas.

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv