Aktualitātes
79928

Iespēja jauniešiem - mācības par ilgtspējīgas attīstības mērķiem Spānijā!
20.07.2017


Ja vēlaties iegūt prasmi popularizēt un izplatīt globālās attīstības izglītības principus jauniešiem,  attīstīt starpkultūru kompetenci, spējat brīvi strādāt un komunicēt angļu valodā, pārstāvat kādu jaunatnes organizāciju/ platformu vai iestādi, un esat vecumā no 18-30 gadiem, tad ir iespēja piedalīties 7. Globālajā izglītības un jauniešu apmācību kursā.

Eiropas Padomes Ziemeļu-Dienvidu centrs (NSC) organizē šādus kursus jauniešiem  vecumā no 18. septembra līdz 23.septembrim Jaunatnes un attīstības universitātē (University on Youth and Development), Molina, Spānijā.

Mācību kursu mērķis ir dot iespēju jaunatnes organizāciju pārstāvjiem turpināt atbalstīt globālās attīstības izglītību, kas balstās uz NSC izglītības metodoloģiju, starpkultūru izglītību un starpkultūru kompetenci.

Kursi ir nedēļas programma, kurā  tiks izmantotas dažādas izglītības metodes, piemēram, tematiskās, metodiskās, diskusijas, jaunas tehnoloģijas, simulācijas vingrinājumi, grupu darbi, interaktīvas lomu spēles, labās prakses piemēri u.c. Eksperimentālās metodes un semināri stiprinās kursu praktisko pusi.

Šī aktivitāte ir daļa no iLegend projekta: Starpkultūru mācību apmaiņa, izmantojot globālo izglītību, tīklu veidošanu un dialogu, ko līdzfinansē Eiropas Padome un Eiropas Savienības pilsoniskās sabiedrības un vietējo pašvaldību programma.Dalība mācībās ir bez maksas, ceļa izdevumi tiks segti.

Vairāk informācijas: http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/News/2017/CallYouthMultipliersUYD_en.asp

Pieteikties iespējams līdz 2017. gada 28. jūlijam, iesniedzot tiešsaistes pieteikuma formu un nosūtot nosūtītājorganizācijas rekomendācijas vēstuli uz nsc.youthandglobalisation@coe.int.

Pieteikuma forma: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFdpFxuEHLwR4SX64xnMidpTz72f5I6tcc4d4-LQE34-5s1w/viewform

Neskaidrību gadījumā jautājumus iespējams uzdot  NSC sekretariātam: nsc.youthandglobalisation@coe.int,  +351 21 358 40 39
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv