Aktualitātes
39233

Konference "Mājražošana" 2013.gada 24.-25. oktobris
17.10.2013


Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4. ass „LEADER pieejas īstenošana” pasākums „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”
Projekts: „Kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšana Ludzas un Rokišķu partnerības teritorijā – pieredze un izaicinājumi vietējiem iedzīvotājiem” (Akronīms „Atrastā vēsture”)

Projekta mērķis: Sekmēt kvalitatīvu pieredzes nodošanu un iegūšanu vietējiem iedzīvotājiem aktuālu problēmu risināšanā, kā arī jaunu un inovatīvu sadarbības ideju īstenošanu  kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšanai Ludzas un Rokišķu partnerību teritorijās.

Konference "Mājražošana" 2013.gada 24.-25. oktobris

Pirmā diena 24.oktobris darbs radošajās darbnīcās (no pl.11.00- 19.00)

Nr.

Darbnīcas nosaukums

Atbildīgais

Novads, vieta

1

Konditorija

M.Lipska

Ludzas, Ludza

2

Biškopība

L.Zeļča

Kārsavas, Mērdzenes pagasts

3

Maiznīca

A.Barsukova

Kārsavas, Malnavas pagasts

4

Dārzeņi un gaļas produkti

I.Adamoviča

Kārsavas, Malnavas pagasts

5

Siers

E.Bleive

Kārsavas, Salnavas pagasts

Radošo darbnīču detalizēts apraksts skatīt šeit ...

Otrā diena 25.oktobris Darbs un rezultātu apkopojums Ludzas Tautas namā

9.30- 10.00 reģistrācija, kafija
10.00- konferences atklāšana (Ludzas rajona partnerība, Rokišķu rajona partnerība)
10.20- 1.darbnīcas prezentācija
10.45 -Ludzas rajona partnerības teritorijas pašvaldību pārstāvju uzrunas (Ciblas, Ludzas, Kārsavas, Zilupes novadu pārstāvji)
11.10- 2. darbnīcas prezentācija
11.35 –Popgrupas ‘’Cielaviņa’’ muzikāls sveiciens
12.00 – 3. darbnīcas prezentācija
12.25 -pusdienas
13.25- Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvja  uzruna
13.35- Lauku atbalsta dienesta pārstāvja uzruna
13.45 - 4. darbnīcas prezentācija
14.05- Latgales plānošanas reģiona pārstāvja uzruna
14.15- LLKC pārstāvja uzruna
14.25 –folkloras kopa ‘’Ilža’’
14.50 – 5. darbnīcas prezentācija
15.15  - Salnaviešu muzikālais sveiciens
15.35-  Rokišķu VRG informācija
15.45- Ludzas VRG informācija
16.00- 17.00 konferences noslēgums, kafija kopā ar  folkloras kopu "Ilža".Skatīt FOTOGALERIJU
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv