Aktualitātes
126255

Lauku atbalsta dienestā apstiprināts iesniegtais LEADER projekts.
14.09.2022
   Projekta “Atpūtas bāzes "Zirga smaids" apmeklētāju vajadzībām jaunu sanitāro telpu izbūve un pamatlīdzekļu iegāde klientu naktsmiera komforta līmeņa uzlabošanai”( Nr.    22-01-AL34-A019.2101-000015) mērķis ir atpūtas bāzes "Zirga smaids" apmeklētāju vajadzībām jaunu sanitāro telpu izbūve un pamatlīdzekļu  iegāde klientu naktsmiera komforta līmeņa uzlabošanai.
    Projekta iesniedzējs SIA Merkūrijs LA.
    Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 50 000 eiro, publiskais finansējums 45 000 eiro (ELFLA- Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai).
    Vairāk par projektu: https://saite.lv/GuX

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv