Aktualitātes
132181

LEADER projekta ietvaros uzstādītie skeitparku laukumi tiek aktīvi izmantoti.
24.05.2024


 

 

2022. gadā, pamatojoties uz vietējo iedzīvotāju iniciatīvu un Ludzas novada pašvaldības  izstrādāto projekta iesniegumu, tika realizēts Lauku atbalsta dienesta apstiprinātais projekts Nr.  22-01-AL34-A019.2201-000005 “Skeitparka konstrukciju iegāde un uzstādīšana Kārsavas un  Zilupes pilsētās, Ludzas novadā”, kura ietvaros tika iegādātas un uzstādītas skeitparka  konstrukcijas. 

 

2022. gada 20. augustā Kārsavā Rītupes svētku ietvaros skeitparka laukumā tika organizēts  vērienīgs BMX freestyle šovs kopā ar Latvijas labākajiem BMX braucējiem, kas pulcēja vairāk  nekā 200 apmeklētāju. Arī Zilupes svētku ietvaros skeitparka laukumā tika organizēts ekstrēmais  velo šovs, kas pulcēja ap 100 skatītājiem. Priecē tas, ka skeitparku laukumi aktīvi tiek izmantoti  ne tikai svētkos, raugoties uz paraugdemonstrējumiem, bet arī ikdienā. 

 

Gan Kārsavā, gan Zilupē skeitparku ikdienā pārsvarā izmanto bērni un jaunieši vecumā no  6 līdz 17 gadiem (Kārsavā laukumu regulāri apmeklē ~40 bērni, Zilupē ~25 bērni).  Skeitparks – tas ir vērtīgs pienesums Kārsavas un Zilupes pilsētu sporta infrastruktūrai, jo ir  izveidota vieta, kur jaunieši var gan sportot, gan socializēties. Ludzas novada pašvaldība aicina  ikvienu būt atbildīgu par savu drošību un izturēties saudzīgi pret izveidoto infrastruktūru. Lietojot  aktīvās atpūtas zonu, ievērot laukuma lietošanas noteikumus un izmantot individuālos aizsardzības  līdzekļus – ķiveri, roku/ceļgalu aizsargus u.c.  

 

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības  programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar  sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības  iniciatīvas” ietvaros. 

 

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014- 2020/index_lv.htm 

 

Rakstu sagatavoja projekta vadītāja 

 

 

 

https://www.ludzasnovads.lv/lv/jaunums/leader-projekta-ietvaros-uzstaditie-skeitparku-laukumi-tiek-aktivi-izmantoti

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv