Aktualitātes
119565

Noslēdzies partnerību projekts "4xmāksla"
17.12.2021


Noslēdzies partnerību projekts "4xmāksla"

Projekta partneri:

 •  Saldus rajona attīstības biedrība ( vadošais partneris),
 •  Kandavas Partnerība, 
 •  Partnerība Laukiem un jūrai, 
 •  Madonas novada fonds 
 •  Ludzas rajona partnerība.

            Aktivitātēs tika iesaistītas projektu partneru teritorijās esošās mākslas skolas. No Ludzas rajona partnerības teritorijas projektā piedalījās J.Soikāna Ludzas mākslas skola. Projekta norises laiks no 2018. gada jūlija līdz 2021. gada novembrim.

  Projekta ietvaros notika gan dažādi pasākumi, gan arī mākslas skolām tika iegādāti pamatlīdzekļi.       J.Soikāna Ludzas mākslas skolai tika iegādāta Oforta prese JS-60, kas nepieciešama pie grafiskā dizaina idejas realizācijas, 10 smilšu galdi un 5 grafiskās planšetes.  Pamatlīdzekļi ir nodoti mākslas skolai bezatlīdzības lietošanā  mācību satura dāžādošanai un pilnveidei.

  Projektā iesaistīto teritorijās norisinājās 10 aktivitātes, kurās piedalījās gan mākslas skolu pedagogi, gan arī audzēkņi:

 • 1. Vasaras plenērs Engurē «Izglezno Enguri» (2018).
 • 2. Vasaras nometne Madonā «4xmāksla» (2018).
 • 3. Apmācības – meistarklases «4xmāksla Ludzā – I» (2018).
 • 4. Ledus mākslas festivāls Engurē (2019).
 • 5. Radošo eksperimentu nedēļa 2019.
 • 6. Apmācības – meistarklases «4xmāksla Ludzā – II» (2019).
 • 7. Amatu dienas Kandavā (2019).
 • 8. Keramikas simpozijs (2020).
 • 9. Gleznošanas plenērs pieaugušajiem «Varakļānu un Cesvaines pils atspulgi gleznās» (2020)
 • 10. 5 Radošo darbu un plenēra mākslas darbu ceļojošās izstādes. (2020, 2021).

            Projekta mērķis: veicināt radošās industrijas attīstību sadarbības partneru teritorijās, pilnveidojot mākslas skolu pedagogu profesionālās kompetences, skolēnu māksliniecisko iemaņu attīstību, organizējot izglītojošus pasākumus un iesaistot vietējo sabiedrību.

 

Atskats par piedalīšanos  projektā:  https://www.ludzaspartneriba.lv/sadarbibas-projekti/starpteritoriala-sadarbiba/makslas-skolas-pedagogu-un-skolenu-prasmju-pilnveidosana-radosas-industrijas-attistisanai-sadarbibas

Projekts “Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās” (akronīms: 4xmāksla) . tiek īstenots ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.3. "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē ttps://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

 

 
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv