Aktualitātes

Noslēgusies projektu konkursu 1. un 2. kārta
15.08.2016


Biedrības "Ludzas rajona partnerība" padome ar 26.jūlija sēdes balsojumu devusi savas garantijas 33 projektu realizācijai. Tālāk tie tiks izvērtēti Lauku atbalsta dienestā.

Tiem projektu iesniedzējiem, kam šīs garantijas netika dotas vai pietrūkst kārtā izsludinātais finansējums, Lauku atbalsta dienests izsūta individuālas vēstules.

Par biedrības “Ludzas rajona partnerība” izsludinātā atklātu projektu iesniegumu konkursa 1. kārtas Lauku attīstības programmas  2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana" iesniegto projektu atzinumiem par atbilstību vietējai attīstības stratēģijai un saņemtajiem punktiem informācija šeit: 
http://www.lad.gov.lv/?module=content&do=edit_object&object_id=5289

Par biedrības “Ludzas rajona partnerība” izsludinātā atklātu projektu iesniegumu konkursa 2. kārtas Lauku attīstības programmas  2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”  rīcībā: "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu" iesniegto projektu atzinumiem par atbilstību vietējai attīstības stratēģijai un saņemtajiem punktiem informācija šeit :
http://www.lad.gov.lv/?module=content&do=edit_object&object_id=5289

Konkursu 3.kārta plānojas rīcībā: "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu" vēl līdz šī gada beigām (sekojiet informācijai).

Paldies projektu iesniedzējiem, projektu vērtēšanas komisijai un partnerības padomei par ieguldīto darbu!

BDR "Ludzas rajona partnerība" administratīvā vadītāja 
Sandra Palma
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv